Woonzorgcentrum Betlehem

Kwaliteit in zorg

Van harte welkom

 

CORONA-UPDATE VAN 28 MEI 2020

Als volgte een stand van zaken over de coronamaatregelen op vandaag:

Uitgezonderd op één afdeling, is de situatie op alle andere afdelingen volledig stabiel en zijn er geen isolatiemaatregelen van toepassing.

Op afdeling A3 is een klein aantal bewoners positief getest en waardoor een strikte afdelingsisolatie van toepassing is.

In samenwerking met onze coördinerend arts worden de symptomen van de bewoners goed opgevolgd. We houden de geregistreerde contactpersonen op de hoogte van de evolutie en de eventuele versoepeling van de maatregelen.

 

CORONA-UPDATE VAN 18 MEI 2020

De voorbije 2 maanden brachten we u via periodieke berichten op de hoogte van de stand van zaken over de verspreiding van het Covid-19-virus en de toepasselijke preventiemaatregelen in onze instelling.

Ondertussen zien we dat vele bewoners aan de beterhand zijn en hierdoor kunnen we de getroffen isolatiemaatregelen grotendeels afbouwen. Vermits het virus in de maatschappij nog volop aanwezig is en vele maatregelen voor burgers buiten de muren van onze instelling worden afgebouwd, blijven we erg alert voor het ontstaan van eventuele symptomen bij onze bewoners. 

 

Dit bericht zal dan ook de laatste stand van zaken zijn die we via deze weg verspreiden.

Enkel in het geval er belangrijke maatregelen vanuit de overheid of belangrijke wijzigingen in onze interne procedures van toepassing worden, zullen we u opnieuw informeren.

Graag verwijzen we nogmaals naar onze website www.wzcbetlehem.be en waar eventueel nieuws de dag zelf wordt gepubliceerd. Het opvolgen van onze website blijft de snelste manier om u op de hoogte te houden.

 

Vanzelfsprekend brengen we de geregistreerde contactpersoon telefonisch op de hoogte in het geval de gezondheid van de bewoner achteruit gaat of wanneer er isolatiemaatregelen voor de bewoner, of de afdeling waar de bewoner verblijft, worden genomen.

 

Assistentiewoningen

 

In onze groep van assistentiewoningen zijn alle algemene preventiemaatregelen nog steeds van toepassing. De bewoners werden geïnformeerd dat ze vanaf 14 mei maximum 4 dezelfde bezoekers mogen ontvangen, maar wel slechts 1 bezoeker tegelijkertijd. Vanaf 18 mei mag men daarenboven opnieuw bezoek ontvangen van de kapper, de pedicure en de schoonheidsspecialist. Het toepassen van handhygiëne en het dragen van een mondmasker door zowel de bewoners als de bezoekers én de contactberoepers is van zéér groot belang.

 

Buitenactiviteiten en raamzwaaien

 

Bij goed weer organiseren we opnieuw buitenactiviteiten voor onze bewoners. Ook het personeel zal opnieuw van het terras en de banken in de binnentuin gebruik kunnen maken. Hierdoor werd beslist om, zolang de nationale en sectorale preventiemaatregelen van toepassing zijn, de binnentuin ter hoogte van de vijver met dranghekken af te sluiten.

Op maandag- en woensdagnamiddag zullen we de hekken vanaf 14.00 u tot 15.15 u voor het raamzwaaien openen. Nadien worden ze opnieuw gesloten.

Kapper en pedicure

 

De Vlaamse taskforce Covid-19 Zorg gaf enkele dagen geleden de woonzorgcentra de toestemming om vanaf 18 mei 2020 opnieuw behandelingen door kappers, pedicures en andere contactberoepers toe te laten. Vanzelfsprekend moeten deze zelfstandige dienstverleners strikte preventiemaatregelen toepassen.

We onderzoeken momenteel op welke manier we (ten vroegste) vanaf 1 juni opnieuw behandelingen door kappers en pedicures kunnen organiseren.

Communie

 

Het organiseren van misvieringen in woonzorgcentra is nog steeds verboden.

Onze pastorale dienst zal de communie om de 2 weken op een werkdag ronddragen.

 

Muziek op het binnenplein

 

Op donderdag 11 juni organiseren we voor onze bewoners opnieuw een muziekfestijn op het binnenplein. Voor maandag 8 juni kunt u een verzoeknummer, met eventueel een korte boodschap voor de bewoner, via Ann.Vaniseghem@wzcbetlehem.be aanvragen.

Gelieve er rekening mee te houden dat er tijdens deze activiteit geen bezoekers toegelaten zijn.

 

Heeft u vragen?

 

Indien u omtrent de inhoud van deze brief vragen heeft, kunt u ons steeds contacteren en bij voorkeur per e-mail via Ivo.Guldentops@wzcbetlehem.be. Alle andere vragen kunt u ons via info@wzcbetlehem.be of 016/21.96.11 stellen.

CORONA-UPDATE VAN 12 MEI 2020

De Vlaamse taskforce Covid-19 Zorg keurde enkele dagen geleden de richtlijnen goed die bepalen dat er vanaf 18 mei 2020 opnieuw bezoek in de Vlaamse woonzorgcentra, en vanaf 10 mei 2020 in de groepen van assistentiewoningen, mag worden toegelaten.

Elke beheersinstantie op zich is verantwoordelijk voor de eigen organisatie van een bezoekregeling en beslist zelf vanaf welke datum hiermee van start te gaan.

Tevens kan elke instelling op elk moment beslissen om een stap terug te zetten of de bezoekregeling voor één of meerdere bewoners, of voor de ganse instelling, tijdelijk stop te zetten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer we zien dat één of meerdere bewoners ziek worden of symptomen vertonen.

 

U weet dat het virus nog steeds volop in de maatschappij circuleert en hierdoor bestaat bij de opstart en het verdere verloop van de bezoekregeling de kans dat bewoners (en medewerkers) door bezoekers besmet worden. Nu de situatie zich in het woonzorgcentrum langzaamaan stabiliseert, begrijpt u dat we op een nieuwe opflakkering niet zitten te wachten. Tot op vandaag heeft het virus bij onze bewoners van de assistentiewoningen geen kans gekregen en dit willen we graag zo houden.

We hebben 2 maanden lang in een strikte toepassing van preventiemaatregelen geloofd, maar het wordt voor onze bewoners, familieleden, mantelzorgers en ook onze eigen organisatie stilaan tijd om opnieuw naar een normalisatie uit te kijken. Volgens sommige familieleden of mantelzorgers waren we te streng. In elk geval zijn we ervan overtuigd dat we, door het strikt toepassen van maatregelen vanaf de eerste dag, erger hebben kunnen voorkomen. Het doet ons vooral een zeer groot plezier te zien dat vele bewoners van het woonzorgcentrum ondertussen aan de beterhand zijn.

 

Nu we binnenkort de teugels stilaan trachten los te laten, wordt uw bijdrage in het respecteren van de nationale preventiemaatregelen, en tevens ook de maatregelen van onze interne bezoekregeling, des te belangrijker. We dringen er daarom op aan dat u de regels buiten de muren van onze instelling nauwgezet opvolgt en u er alles aan doet om ervoor te zorgen dat onze bewoners en medewerkers, maar ook de andere bezoekers, geen kans hebben met het virus besmet te kunnen worden.

 

In functie van hun specifieke situatie, hebben de meeste woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen ondertussen een bezoekregeling uitgewerkt. Via dit bericht brengen we u op de hoogte wat dit concreet voor WZC Betlehem en GAW Windesheim betekent.

Deze eerste procedure van bezoekregeling is een fase van opstart en verkenning. In functie van de verdere evolutie van de nationale maatregelen, alsook het aantal zieke bewoners in onze instelling en de inzetbaarheid van het personeel, zullen op een later moment andere, en hopelijk meer flexibele, procedures van bezoekregeling worden gecommuniceerd.

 

​In ieder geval zal tijdens elke fase van de bezoekregeling steeds moeten worden nagegaan of er op een veilige manier bezoek kan worden georganiseerd.

WOONZORGCENTRUM

U begrijpt dat zolang een bewoner in kamerisolatie of afdelingsisolatie wordt verzorgd, het niet verstandig zou zijn om bezoek toe te laten. In principe kan er geen bezoek worden toegelaten bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-19 besmetting tot minstens

14 dagen na het ontstaan van de symptomen en tot het einde van de symptomen, uitgezonderd wanneer de bewoner zich in een palliatieve of kritieke situatie bevindt. 

Dagelijks bepaalt de directeur bewonerszorg, in samenspraak met de coördinerend arts, bij welke bewoners al dan niet bezoek toegelaten is.

 

Als volgt een overzicht van de voorwaarden van de bezoekregeling vanaf maandag 18 mei 2020:

 

 • Het respecteren van minimum 1,5 meter afstand met de bewoner, het personeel en andere bezoekers moet strikt worden nageleefd. Tijdens het bezoek is het verboden om de bewoner aan te raken (bv. hand schudden, omhelzen of een kus geven).

 • Momenteel wordt maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten en dit is bij voorkeur steeds dezelfde persoon.

 • Bezoek kan enkel indien de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen van Covid-19 vertoonde en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op Covid-19. Indien de bezoeker positief werd getest, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van de bezoeker heeft verklaard niet meer besmettelijk te zijn. Bij twijfel kan de instelling vragen om een verklaring op eer te ondertekenen.

 • Bezoekers op oudere leeftijd en bezoekers met hart- en vaatziekten of chronische aandoeningen hebben een hoger risico op ernstige complicaties bij een eventuele besmetting. Bezoek door hen wordt afgeraden, maar is echter niet verboden.

 • Op dit moment wordt bezoek in de kamer van de bewoner niet toegelaten. Het is tevens verboden om zich in de gangen van de instelling te begeven. Tijdens het bezoek is contact met andere bewoners of personeel verboden. Het contact moet zich beperken tot de bewoner en het personeel dat het bezoek organiseert.

 • Naast het respecteren van minimum 1,5 meter afstand, blijft handhygiëne een zeer belangrijke preventiemaatregel. Elke bezoeker ontsmet zijn handen voor en na het bezoek met de handalcohol die aan de ingang van het bezoeklokaal ter beschikking staat.

 • Elke bezoeker brengt zijn eigen mondmasker mee en bedekt zijn neus en mond tijdens het ganse bezoek. De bezoeker draagt het mondmasker vanaf het binnenkomen tot bij het verlaten van de bezoekruimte. Bij elk bezoek moet een nieuw en ongebruikt mondmasker worden gedragen. Het meegebrachte mondmasker mag een zelf gemaakte katoenen mondmasker of een chirurgisch mondmasker zijn. In bepaalde gevallen zullen we de bezoeker vragen om een chirurgisch mondmasker te dragen.

 • In de mate van het mogelijke zal ook de bewoner een mondmasker moeten dragen. Indien dit niet mogelijk is, zal door het personeel ter plaatse een alternatief worden voorzien.

 • We kiezen er bewust voor om geen scheiding met plexiglas tussen de bewoner en de bezoeker te plaatsen. Hierdoor is het van groot belang dat de afstand met de bewoner én het correct dragen van een mondmasker gerespecteerd wordt.

 • In deze fase kan er maximum 1 bezoek per bewoner per week worden ingepland. Indien alle reservatiemogelijkheden op een bepaalde dag of in een bepaalde week reeds ingenomen zijn, kunt u een reservatie op een andere dag of in een volgende week  aanvragen.

 • Per bezoek bedraagt de contacttijd maximum 20 minuten.

 • In deze fase organiseren we enkel bezoekmomenten van maandag t.e.m. vrijdag en telkens tussen 13 u en 17 u. Gelieve er rekening mee te houden dat we volgens een strak schema werken. Hierdoor vragen we op het afgesproken uur aanwezig te zijn. Indien u te laat komt, kunnen we niet garanderen dat uw bezoek nog kan worden toegestaan.

 • Elk bezoek moet op voorhand telefonisch worden aangevraagd. Zonder afspraak is geen bezoek mogelijk. U kunt enkel van maandag t.e.m. vrijdag tussen 10 u en 12 u een afspraak maken bij de sociale dienst via het algemeen nummer 016/21.96.11. Bij elke reservatie vermeldt de bezoeker zijn naam, adres, telefoonnummer en zijn verwantschap met de bewoner.     Vanzelfsprekend worden deze gegevens enkel verwerkt met de bezoekregeling (en de traceerbaarheid bij een eventuele besmetting nadien) als doel en zullen ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.   

 • Het bezoek vindt plaats in het cafetaria van het woonzorgcentrum. De toegang tot de bezoekruimte bevindt zich langs de parking, rechts naast de hoofdinkom. Via de hoofdinkom wordt geen bezoek toegelaten. Niettegenstaande het bezoek in het cafetaria plaatsvindt, kunnen er geen dranken of maaltijden worden genuttigd. Er is tevens geen toegang tot de bezoekerstoiletten.

 • Bij aankomst wordt de bezoeker in een register genoteerd. De bezoeker ontsmet zijn handen met handalcohol. De bezoeker krijgt een tafelnummer van 1 tot 6 toegewezen en volgt de vloermarkeringen naar de toegewezen tafel. Het is verboden om met andere bezoekers, bewoners of personeel te kruisen of contacten te leggen. De bezoeker neemt plaats op de stoel die zich het dichtstbij bevindt. De stoel aan de andere kant van de tafel is voor de bewoner bestemd.

 • Na elk bezoek worden de tafels en stoelen ontsmet.

 • Tijdens het bezoek mogen geen voorwerpen worden uitgewisseld. Indien u brieven, kleding, dranken etc. voor de bewoner meebrengt, bezorgt u dit volgens de gekende afspraken aan het onthaal van de instelling.

 • Tijdens het bezoek mogen geen dieren worden meegebracht.

 

ASSISTENTIEWONINGEN

Als volgt een overzicht van de voorwaarden van de bezoekregeling vanaf donderdag 14 mei 2020:

 

 • In deze fase kunt u door maximum 4 verschillende personen bezoek ontvangen. Deze 4 personen moeten steeds dezelfde personen zijn. U beslist zelf wie u als vaste bezoekers wil of van wie u geen bezoek wenst.

 • Let wel, gezien de grootte van onze assistentiewoningen, wordt momenteel per bezoekmoment slechts 1 bezoeker tegelijkertijd toegelaten. Het is momenteel verboden om meerdere personen tezamen in uw assistentiewoning te ontvangen.

 • Hou er tevens rekening mee dat indien u een bewoner van een andere assistentiewoning in uw woning toelaat, ook deze persoon als 1 persoon telt. Dit wil zeggen dat u daarnaast nog maximum 3 andere personen als vaste bezoeker kunt aanduiden. In het geval u 2 andere bewoners van de assistentiewoningen in uw woning toelaat, kunt u slechts 2 andere personen als vaste bezoeker aanwijzen. In het geval u 3 andere bewoners van de assistentiewoningen in uw woning toelaat, kunt u slechts 1 andere persoon als vaste bezoeker aanwijzen. En in het geval u 4 andere bewoners in uw woning toelaat, kunt u geen enkel familielid of mantelzorger op bezoek toelaten.

 • Het respecteren van minimum 1,5 meter afstand met de bezoeker, het personeel en andere bewoners/bezoekers moet strikt worden nageleefd. Tijdens het bezoek is het verboden om de bezoeker de hand te schudden, te omhelzen of een kus te geven.

 • U bent verplicht om de bezoeker in uw assistentiewoning te ontvangen. Het is verboden om de bezoeker in de gangen, in de zitruimte of in de feestzaal te ontvangen. Vanzelfsprekend kunt u de bezoeker ook in openlucht ontvangen.

 • Bezoek kan enkel indien de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen van Covid-19 vertoonde en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op Covid-19. Indien de bezoeker positief werd getest, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van de bezoeker heeft verklaard niet meer besmettelijk te zijn.

 • In principe is het verboden om een bewoner met een (vermoedelijke) Covid-19 besmetting te bezoeken en dit tot minstens 14 dagen na het ontstaan van de symptomen en tot het einde van de symptomen.

 • Bezoekers op oudere leeftijd en bezoekers met hart- en vaatziekten of chronische aandoeningen hebben een hoger risico op ernstige complicaties bij een eventuele besmetting. Bezoek door hen wordt afgeraden, maar is echter niet verboden.

 • Voor de bezoekers is het verboden om

  • samen met een bewoner of bezoeker de lift te gebruiken

  • met andere bewoners contacten te leggen

  • zich langer dan nodig in de gangen van de instelling te begeven

 • Vanuit de overheid geldt nog steeds een samenscholingsverbod. Hierdoor is het nog steeds verboden om met meerdere bewoners van de assistentiewoningen samen te komen of zich in groep in de gangen of de gemeenschappelijke ruimten te begeven.

 • Naast het respecteren van minimum 1,5 meter afstand, blijft handhygiëne een zeer belangrijke preventiemaatregel. Elke bezoeker ontsmet zijn handen voor en na het bezoek met de handalcohol die aan de ingang ter beschikking staat.

 • Omdat niet overal in onze instelling, bij het kruisen van personen of het ontmoeten van de bewoner(s), een afstand van minimum 1,5 meter kan worden gegarandeerd, adviseren we dat elke bezoeker zijn eigen mondmasker meebrengt en zijn neus en mond tijdens het ganse bezoek bedekt. Hierbij draagt de bezoeker het mondmasker vanaf het binnenkomen tot bij het verlaten van de instelling. We raden aan dat bij elk bezoek een nieuw en ongebruikt mondmasker wordt gedragen. Het meegebrachte mondmasker mag een zelf gemaakte katoenen mondmasker of een chirurgisch mondmasker zijn.

 • Daarenboven adviseren we dat ook de bewoner een mondmasker draagt. Onze instelling bezorgt 3 gratis stoffen mondmaskers aan elke bewoner. Deze mondmaskers kunnen veelvuldig op minstens 60° C worden gewassen en nadien gestreken. We adviseren dat u bij elk bezoek een nieuw mondmasker gebruikt.

 • In deze fase is het nog steeds verboden om niet-medische dienstverleners in uw assistentiewoning te ontvangen. Vanaf maandag 18 mei hebben enkel de contactberoepen (bv. kapper, pedicure en schoonheidsspecialisten) opnieuw toegang tot de assistentiewoningen. We drukken hierbij vooral op het grote belang van het dragen van een mondmasker, door zowel de bewoner als de dienstverlener, tijdens de behandeling.

 • Tijdens het bezoek mogen geen dieren worden meegebracht.

WOONZORGCENTRUM en ASSISTENTIEWONINGEN

Het bovenstaande reglement zal permanent worden geëvalueerd en aangepast indien nodig. Elke wijziging in de bezoekregeling zal op onze website www.wzcbetlehem.be worden bekend gemaakt en zal voor de bewoners van WZC Betlehem tevens via de klassieke post aan de geregistreerde contactpersonen worden bezorgd. De bewoners van GAW Windesheim krijgen het reglement via de interne post bedeeld.

 

Zoals u weet, stemmen we alle preventiemaatregelen in onze instelling af op de beslissingen van zowel de Nationale Veiligheidsraad als de Vlaamse Overheid. Dit geldt tevens voor de verdere evolutie van de bezoekregeling.

 

De overheid dringt erop aan dat we als instelling onze verantwoordelijkheid nemen en we moeten toezien op het strikt naleven van de richtlijnen. Zo kan het bezoek door de directie worden geweigerd indien de bezoeker de richtlijnen niet naleeft.

Vanaf het begin van de coronacrisis ervaren we echter dat familieleden en mantelzorgers onze interne richtlijnen erg goed opvolgen en dit vanuit de bezorgdheid omtrent het welzijn en de gezondheid van onze bewoners, maar ook van onze medewerkers en onze organisatie in zijn geheel. Dit doet ons erg veel plezier.

We begrijpen dat deze nieuwe richtlijnen van u opnieuw extra inspanningen vragen, maar wensen u hiervoor alvast uitdrukkelijk te bedanken.

 

Indien u omtrent de inhoud van deze brief vragen heeft, kunt u ons steeds contacteren en bij voorkeur per e-mail via Ivo.Guldentops@wzcbetlehem.be. Alle andere vragen kunt u ons via info@wzcbetlehem.be of 016/21.96.11 stellen.

- - - - - 

WZC Betlehem is binnen de residentiële ouderenzorg reeds meer dan 35 jaar een referentie in de regio.

Het woonzorgcentrum is huiselijk ingericht en biedt, in zowel inrichting als begeleiding, een aangename en warme sfeer aan

licht tot zwaar zorgbehoevende volwassenen en ouderen, alsook ouderen met dementie.

Via een samenwerkingsverband worden er in WZC Betlehem tevens patiënten van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Melsbroek), alsook volwassenen en ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld vanuit o.a. het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus (Bierbeek) verzorgd.

Door middel van vraaggestuurde zorg trachten we ervoor te zorgen dat de bewoner de zorg- en dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn noden, wensen en verwachtingen én die tevens voldoet aan kwalitatieve en professionele standaarden.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat de bewoner zich goed verzorgd en veilig voelt.

Op de woonzorgcampus stelt GAW Windesheim erkende assistentiewoningen aan alleenstaanden en koppels ter beschikking.

WZC Betlehem en GAW Windesheim, alsook RVT Nazareth en KDV Prutske te Ukkel, worden door Fac Similiter VZW beheerd.

Fac Similiter VZW heeft als opdracht de voortzetting van de werken van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven (anno 1086) te verzekeren.

Woonzorgcentrum Betlehem

is gespecialiseerd in de opvang van 335 bewoners met

 

 • een lichte tot zware lichamelijke problematiek

 • een lichte tot zware mentale problematiek (bv. dementie)

 • multiple sclerose

 • een psychiatrische problematiek (bv. syndroom van Korsakoff)  

    Lees meer >>

Assistentiewoningen Windesheim

stelt 33 appartementen met dienstverlening ter beschikking voor

 

 • alleenstaanden

 • koppels

    Lees meer >>

Een goede zorg begint met jou !
Getuigenissen

 

Het personeel is erg behulpzaam." (bewoner)

"Ik ben zeer tevreden." (bewoner)

"Bij aankomst werd ik goed opgevangen." (bewoner)

"Alles is zeer proper en het eten is lekker." (bewoner)

"Er worden veel activiteiten georganiseerd." (familielid)

Ik ben zeer tevreden over de zorgverlening." (familielid)

"Ons familielid wordt goed opgevangen en opgevolgd." (familielid)

"Je bent op elk uur van de dag welkom." (familielid)

"Heel mooie accomodatie, praktisch en gezellig." (familielid)

"Goede kwaliteit van leven en een goede sfeer." (familielid)

"Bij problemen worden we altijd op de hoogte gebracht." (familielid)

Bel ons op 016 21 96 11

 • Facebook Social Icon

© 2018 by Fac Similiter VZW  -  disclaimer