Woonzorgcentrum Betlehem

Kwaliteit in zorg

Van harte welkom

Corona-update van 7 juni 2021

 

De interne coronamaatregelen zoals in de update van 8 mei omschreven, blijven voorlopig de regel.

Vanaf woensdag 9 juni zullen de volgende versoepelingen van toepassing worden:

 • bezoekers zijn alle dagen van de week tussen 9 u en 19 u welkom

 • elke bewoner mag door 4 knuffelcontacten worden bezocht

 • indien deze 4 knuffelcontacten tot hetzelfde huishouden behoren, mag men samen op bezoek komen

 • de 4 knuffelcontacten mogen om de 2 weken wijzigen (de procedure voor aanmelding blijft ongewijzigd)

 • elke bewoner mag daarenboven door een onbeperkt aantal sociale contacten worden bezocht en tijdens deze sociale contacten respecteert men alle gekende maatregelen (geen fysieke contact, dragen van mondneusmasker ...)

 • tijdens het bezoek door sociale contacten zijn maximum 2 bezoekers tegelijkertijd toegelaten. In de assistentiewoningen geldt een maximum van 3 bezoekers tegelijkertijd. Indien op een gegeven moment zich meer bezoekers bij de bewoner aanmelden, treffen de aanwezige bezoekers onmiddellijk een regeling

 • bij het verlaten van het gebouw volgt men de richtlijnen die voor elke burger van toepassing zijn en in het bijzonder respecteert men de regel dat de bewoner enkel contact heeft met het samenwonend gezin van het knuffelcontact

 • de regels van het bezoek aan het cafetaria blijven ongewijzigd. Voor de bewoners van het woonzorgcentrum geldt dat aan elke tafel maximum 1 bewoner en zijn bezoekers (max. 2 sociale contacten of max. 4 knuffelcontacten) mag plaats nemen

 • de bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen kunnen zich vrij in het gebouw verplaatsen, maar dragen steeds een mondneusmasker

 • kappers en andere niet-medische contactberoepen hebben opnieuw toegang, maar moeten de interfederale preventiemaatregelen strikt naleven

 • externe animatoren hebben opnieuw toegang, maar een veilige afstand met de bewoners moet worden gegarandeerd

Corona-update van 8 mei 2021

 

De vaccinatiegraad in onze organisatie bedraagt 97% bij de bewoners en 92% bij de medewerkers. De laatste vaccinaties werden op 18 februari toegediend. Door deze hoge vaccinatiepercentages zal de kans op ziekte door Covid-19 verminderen, waardoor de regels voor het leven en werken in onze organisatie kunnen worden versoepeld.

Vanzelfsprekend moeten we voor eventuele symptomen bij bewoners en medewerkers behoedzaam blijven en zullen desnoods opnieuw bezoekbeperkingen bij een bewoner(s) of op het niveau van één of meerdere zorgafdeling(en) van toepassing worden. Dit geldt tevens bij een eventuele melding van de contactopsporing (bv. bij een besmette bezoeker).

Woonzorgcentrum Betlehem

Bezoekregeling

 • bezoekers zijn alle dagen van de week tussen 11 u en 19 u welkom

 • bij aankomst registreert de bezoeker zich bij de onthaalbediende aan het onthaal

 • de bezoeker ontsmet zijn handen in de inkomhal en aan de ingang van de zorgafdeling

 • elke bewoner mag door 2 knuffelcontacten worden bezocht

 • indien deze 2 knuffelcontacten tot hetzelfde huishouden behoren, mag men samen op bezoek komen

 • de 2 knuffelcontacten mogen om de 2 weken wijzigen. Gelieve ons vóór het laatste weekend van elke periode van 2 weken de namen via de hoofdverpleegkundige of via info@wzcbetlehem.be te bezorgen. Indien er op het einde van de 2-wekelijkse periode geen nieuwe namen werden doorgegeven, blijven de namen van de voorbije periode van toepassing.

 • niettegenstaande de Vlaamse overheid het moeten dragen van een mondneusmasker in de kamer van de bewoner voor de bezoekende knuffelcontacten niet verplicht, ADVISEREN we om ook in de kamer van de bewoner een mondneusmasker te dragen. Dit advies blijft van toepassing tot het moment de meerderheid van alle burgers werd gevaccineerd

 • elke bewoner mag daarenboven door een onbeperkt aantal sociale contacten worden bezocht

 • alle sociale contacten respecteren de afstandsregel met de bewoner en dragen ten allen tijde een mondneusmasker. Ook voor kinderen zijn deze regels van toepassing

 • de bezoekende sociale contacten mogen geen fysiek contact met de bewoner hebben

 • tijdens de bezoekuren zijn maximum 2 bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Indien op een gegeven moment zich meer dan 2 bezoekers bij de bewoner aanmelden, heeft men geen toegang tot de bewonerskamer. In dit geval treffen de aanwezige bezoekers onmiddellijk een regeling. Het woonzorgcentrum is niet verantwoordelijk bij eventuele conflicten en verwacht dat de bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en zelf beslissen wie al dan niet voor het bezoek ter plaatse blijft. Het is tevens verboden om zich in de gangen of de gemeenschappelijke ruimten op te houden. Overtollige bezoekers dienen de zorgafdeling en de instelling onmiddellijk te verlaten

 • alle bezoekende knuffel- en sociale contacten respecteren de gekende basisregels: van anderen afstand houden, handhygiëne en het correct dragen van een mondneusmasker tijdens alle verplaatsingen in het woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum verlaten

 • de bewoner of zijn begeleider verwittigt de hoofdverpleegkundige alvorens de instelling te verlaten

 • de bewoner mag buitenshuis met maximum 10 personen samen komen

 • de bewoner kan bij zijn knuffelcontacten binnenshuis op bezoek gaan. Tijdens dit bezoek heeft de bewoner enkel contact met het samenwonend gezin van zijn knuffelcontact. Contacten met familieleden die niet tot het gezin van het knuffelcontact behoren, zijn nog steeds verboden

 • bij terugkomst in het woonzorgcentrum ontsmet de bewoner en zijn begeleider de handen in de inkomhal en aan de ingang van de zorgafdeling

 • de bewoner of zijn begeleider meldt zich opnieuw bij de hoofdverpleegkundige

Bezoek aan het cafetaria

 • bewoners en hun bezoekers kunnen alle dagen van de week tussen 13.30 u en 16.30 u van het cafetaria gebruik maken

 • bezoekers op zich, zonder de aanwezigheid van de bewoner, hebben geen toegang tot het cafetaria

 • ook externen hebben geen toegang tot het cafetaria

 • de bewoner en zijn bezoeker(s) ontsmetten hun handen bij aankomst in het cafetaria en begeven zich rechtstreeks naar een beschikbare tafel

 • er is slechts een beperkt aantal tafels beschikbaar. Aan elke tafel mag maximum 1 bewoner en zijn (1 of 2) bezoekers plaats nemen. De bezoekers die tot de sociale contacten van de bewoners behoren (dus geen knuffelcontact zijn) respecteren aan de tafel voldoende afstand van de bewoner

 • er mag niet aan de zelfbediening of aan de kassa worden aangeschoven. Iedereen wordt aan de tafel bediend

 • de personeelsruimte achter de schermen is niet toegankelijk voor bewoners en bezoekers

 • enkel tijdens het eten of drinken mag het mondneusmasker worden afgezet. Bij elke verplaatsing dragen zowel de bewoners als hun bezoekers op een correcte wijze een mondneusmasker

 • indien er geen vrije tafels beschikbaar zijn, heeft men geen toegang tot het cafetaria. Het is tevens verboden om zich aan de inkom van het cafetaria of in de gangen op te houden. In dit geval dient te bewoner en zijn bezoeker(s) zich terug naar de kamer te begeven. Indien gewenst, kan voor de bewoner en zijn knuffelcontacten een drankje of een kleine snack in de kamer van de bewoner worden geleverd. De bestelling wordt door het zorgpersoneel van de afdeling verzorgd. Deze regeling geldt niet voor bezoekers die tot de sociale contacten van de bewoner behoren

Verplaatsingen in het woonzorgcentrum

In deze fase mogen nog steeds enkel bezoeken in de bewonerskamer, in het cafetaria en in de tuin plaats vinden. In de gangen en de leefruimte van de zorgafdelingen, alsook in de inkomhal van het woonzorgcentrum en alle andere gemeenschappelijke ruimten is het nog steeds verboden om zich met de bewoners op te houden.

 

Zelfstandige dienstverleners

Kappers en andere niet-medische contactberoepen (bv. pedicures) kunnen hun diensten in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte organiseren. In de individuele bewonerskamers is de dienstverlening nog steeds verboden.

Assistentiewoningen Windesheim

Bezoekregeling

 • de bezoekers ontsmetten hun handen in de inkomhal

 • elke bewoner mag door 2 knuffelcontacten worden bezocht 

 • indien deze 2 knuffelcontacten tot hetzelfde huishouden behoren, mag men samen op bezoek komen

 • de 2 knuffelcontacten mogen om de 2 weken wijzigen

 • niettegenstaande de Vlaamse overheid het moeten dragen van een mondneusmasker in de assistentiewoning voor de bezoekende knuffelcontacten niet verplicht, ADVISEREN we om ook in de assistentiewoning een mondneusmasker te dragen. Dit advies blijft van toepassing tot het moment de meerderheid van alle burgers werd gevaccineerd

 • elke bewoner mag daarenboven door een onbeperkt aantal sociale contacten worden bezocht

 • alle sociale contacten respecteren de afstandsregel met de bewoner en dragen ten allen tijde een mondneusmasker. Ook voor kinderen zijn deze regels van toepassing

 • de bezoekende sociale contacten mogen geen fysiek contact met de bewoner hebben

 • er zijn maximum 3 bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Indien op een gegeven moment zich meer dan 3 bezoekers bij de bewoner aanmelden, heeft men geen toegang tot de assistentiewoning. In dit geval treffen de aanwezige bezoekers onmiddellijk een regeling. We verwachten dat de bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en zelf beslissen wie al dan niet voor het bezoek ter plaatse blijft. Het is tevens verboden om zich in de gangen of de gemeenschappelijke ruimten op te houden. Overtollige bezoekers dienen de instelling onmiddellijk te verlaten

 • alle bezoekende knuffel- en sociale contacten respecteren de basisregels: van anderen afstand houden, handhygiëne en het correct dragen van een mondneusmasker gedurende alle verplaatsingen in het gebouw

Het gebouw verlaten

 • de bewoner mag buitenshuis met maximum 10 personen samen komen

 • de bewoner kan bij zijn knuffelcontacten binnenshuis op bezoek gaan. Tijdens dit bezoek heeft de bewoner enkel contact met het samenwonend gezin van zijn knuffelcontact. Contacten met familieleden die niet tot het gezin van het knuffelcontact behoren, zijn nog steeds verboden

 • bij aankomst in Windesheim ontsmet de bewoner (en zijn begeleider) de handen in de inkomhal

Bezoek aan het cafetaria

Voorlopig hebben enkel de bezoekers van de bewoners van het woonzorgcentrum Betlehem toegang tot het cafetaria. De bezoekers van de bewoners van de assistentiewoningen hebben geen toegang tot het cafetaria. De redenen hiervoor zijn enerzijds het beperkt aantal tafels in het cafetaria en anderzijds het praktische probleem van het registreren van de bezoekers van de bewoners van Windesheim omdat de toegang tot de assistentiewoningen niet via de hoofdinkom van het woonzorgcentrum verloopt. Vanzelfsprekend is de bewoner vrij om samen met zijn sociale- of knuffelcontacten buitenshuis een terrasje te bezoeken.

Zelfstandige dienstverleners

Kappers en andere niet-medische contactberoepen (bv. pedicures, schoonheidsspecialisten ...) hebben nog steeds een verbod van dienstverlening aan huis en hebben hierdoor geen toegang tot de assistentiewoningen.

Toegang tot het woonzorgcentrum

Uitsluitend voor de onderstaande redenen hebben de bewoners van Windesheim dagelijks tussen 10 u en 17 u toegang tot het woonzorgcentrum:

 • bij vragen aan de onthaalbalie

 • bij vragen aan de sociale dienst

 • voor een bezoek aan de tuin

 • voor een bezoek aan het kapsalon

 • voor een bezoek aan het cafetaria

De toegang tot het woonzorgcentrum geldt enkel voor bewoners van Windesheim en is voor anderen (bv. bezoekers) nog steeds verboden.

Wanneer de bewoners van Windesheim zich in het woonzorgcentrum verplaatsen, dient men de basisregels (afstand houden, handhygiëne) en het correct dragen van een mondneusmasker strikt na te leven

In het cafetaria krijgt elke bewoner een vaste plaats toegewezen en mag er niet aan de zelfbediening of aan de kassa worden aangeschoven. De bewoners worden aan de tafel bediend. Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondneusmasker worden afgezet. 

Tot slot

De huidige epidemiologische situatie in de maatschappij verplicht de residentiële ouderenvoorzieningen nog wel om voorzichtig met versoepelingen om te gaan. De Vlaamse overheid volgt de situatie wekelijks op en bepaalt op een later tijdstip over eventueel verdere versoepelingen van de interne maatregelen voor woonzorgcentra en assistentiewoningen.

Van zodra nieuwe maatregelen of versoepelingen van toepassing worden, brengen we u via deze website op de hoogte.

Voor bijkomende informatie kunt u via 016/21.96.11 bij de hoofdverpleegkundige van de zorgafdeling of bij onze medewerkers van de sociale dienst terecht. U kunt uw vragen tevens via het e-mailadres info@wzcbetlehem.be bezorgen.

- - - - -

WZC Betlehem is binnen de residentiële ouderenzorg reeds meer dan 35 jaar een referentie in de regio.

Het woonzorgcentrum is huiselijk ingericht en biedt, in zowel inrichting als begeleiding, een aangename en warme sfeer aan

licht tot zwaar zorgbehoevende volwassenen en ouderen, alsook ouderen met dementie.

Via een samenwerkingsverband worden er in WZC Betlehem tevens patiënten van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Melsbroek), alsook volwassenen en ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld vanuit o.a. het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus (Bierbeek) verzorgd.

Door middel van vraaggestuurde zorg trachten we ervoor te zorgen dat de bewoner de zorg- en dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn noden, wensen en verwachtingen én die tevens voldoet aan kwalitatieve en professionele standaarden.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat de bewoner zich goed verzorgd en veilig voelt.

Op de woonzorgcampus stelt GAW Windesheim erkende assistentiewoningen aan alleenstaanden en koppels ter beschikking.

WZC Betlehem en GAW Windesheim, alsook RVT Nazareth en KDV Prutske te Ukkel, worden door Fac Similiter VZW beheerd.

Fac Similiter VZW heeft als opdracht de voortzetting van de werken van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven (anno 1086) te verzekeren.

Woonzorgcentrum Betlehem

is gespecialiseerd in de opvang van 335 bewoners met

 

 • een lichte tot zware lichamelijke problematiek

 • een lichte tot zware mentale problematiek (bv. dementie)

 • multiple sclerose

 • een psychiatrische problematiek (bv. syndroom van Korsakoff)  

    Lees meer >>

Assistentiewoningen Windesheim

stelt 33 appartementen met dienstverlening ter beschikking voor

 

 • alleenstaanden

 • koppels

    Lees meer >>

Een goede zorg begint met jou !
Getuigenissen (2020)

 

Het personeel is vriendelijk en behulpzaam." (bewoner)

"Ik word goed verzorgd en ben hier op m'n gemak." (bewoner)

"Mijn wensen worden gerespecteerd." (bewoner)

"Het eten is lekker." (bewoner)

"Er is een goede sfeer en veel animatie." (bewoner)

Ik ben zeer tevreden over de zorg en de netheid." (familielid)

"Iedereen is erg vriendelijk.(familielid)

"De kamer en de tuin zijn gezellig." (familielid)

"Tijdens corona wordt alles goed georganiseerd." (familielid)

"Het is nooit teveel als je iets vraagt." (familielid)

"We worden goed op de hoogte gehouden." (familielid)