Woonzorgcentrum Betlehem

Kwaliteit in zorg

Van harte welkom

Coronamaatregelen (update van 27/04/2022)

 

De laatste weken zien we een sterke daling van het aantal bewoners met symptomen en een verbetering van het aantal afwezige werknemers door ziekte of quarantaine. We blijven waakzaam voor symptomen, maar zullen onze interne coronamaatregelen versoepelen. 

De volgende maatregelen worden vanaf maandag 2 mei versoepeld:

 • er geldt geen beperking van het aantal bezoekers dat tegelijk in de kamer of de assistentiewoning aanwezig mag zijn

 • tijdens (animatie)activiteiten zijn bezoekers opnieuw toegelaten, maar het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker is echter verplicht

 • in de cafetaria geldt geen beperking van het aantal personen per tafel 

Onderaan kunt u een overzicht van de interne coronamaatregelen vinden. Onze interne maatregelen worden op woensdag

25 mei opnieuw geëvalueerd. Via onze website houden we u van de verdere evolutie op de hoogte.

Kaderrichtlijn van de Vlaamse overheid

Sinds het begin van de corona-epidemie wordt aan de woonzorgcentra en de groepen van assistentiewoningen gevraagd hun werking aan de richtlijnen van de overheid aan te passen.

Gelet op de huidige epidemiologische situatie krijgt elke voorziening de verantwoordelijkheid om, volgens de epidemiologische situatie in de individuele voorziening, een eigen beleid te voeren binnen het door de overheid opgelegde kader, namelijk:

 • binnen de interfederale corona-barometer en de daarmee samenhangende bepalingen voert de voorziening haar eigen beleid voor wat betreft bezoek, activiteiten ...

 • voor het contactonderzoek en het test-, quarantaine- en isolatiebeleid volgt de voorziening strikt het niveau en de daarmee samenhangende bepalingen die door de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid zijn vastgelegd

 • eventuele interventies door de overheid bij epidemiologische wijzigingen (viruscirculatie, virusvarianten), op basis van de (inter)federale beslissingen (Overlegcomité, IMC Volksgezondheid ...) of op basis van beslissingen van de Vlaamse Taskforce Covid-19 Zorg, blijven mogelijk

Zolang de pandemie door de overheid niet als beëindigd wordt beschouwd, moeten de basismaatregelen steeds door zowel bewoners, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers als externe dienstverleners worden nageleefd.

De volgende basismaatregelen blijven van toepassing:

 • een goede handhygiëne

 • het respecteren van de afstandsregels

 • het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker

 • een goede ventilatie en verluchting

 • een goed onderhoud, reiniging en desinfectie

 • een transparante en duidelijke communicatie over het beleid

 • de alertheid voor symptomen van Covid-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen

Epidemiologische situatie

De vaccinatiegraad in onze organisatie bedraagt 98,86% bij de bewoners en 99,13% bij de medewerkers. 

De coronacijfers in de maatschappij zijn nog steeds hoog. Ook in onze organisatie zien we nog steeds regelmatig een aantal besmettingen bij zowel bewoners als personeel. 

Van zodra een bewoner symptomen vertoont die op Covid-19 kunnen wijzen of wanneer er bij een bewoner een positieve coronatest werd afgenomen, nemen we de nodige maatregelen. Indien een bewoner symptomen vertoont, is snelle testing en het volgen van de quarantaine- en isolatiemaatregelen van groot belang. In het geval op een zorgafdeling meerdere bewoners positief worden getest, kan er afdelingsisolatie worden toegepast en kan het bezoek worden beperkt. Van zodra een bewoner een positief testresultaat heeft of wanneer er isolatiemaatregelen bij een bewoner worden toegepast, wordt de eerste contactpersoon van de bewoner steeds op de hoogte gebracht.

Bezoekregeling

 • Elke bezoeker vanaf 12 jaar draagt een chirurgisch mondneusmasker dat zowel de neus als de mond volledig bedekt en dit tijdens alle verplaatsingen in onze gebouwen, maar zeker ook tijdens het bezoek in de kamer of in de assistentiewoning

 • De bezoeker ontsmet zijn handen bij aankomst

 • Het personeel van het woonzorgcentrum zorgt voor een regelmatige verluchting van de leefruimten, de bewoners van de assistentiewoningen worden gevraagd om de leefruimten regelmatig te verluchten

Cafetaria

 • Bewoners en hun bezoekers zijn alle dagen van de week tussen 10.00 u en 11.30 u en tussen 13.30 u en 16.30 u in de cafetaria welkom

 • Bezoekers hebben enkel tussen 11.30 u en 13.30 u geen toegang tot de cafetaria

 • Externen hebben voorlopig geen toegang

 • De bewoner en zijn bezoeker(s) ontsmetten hun handen bij aankomst in de cafetaria

 • De personeelsruimte achter de tijdelijke afspanning is niet toegankelijk voor bewoners en bezoekers. Enkel vanaf 13.30 u is deze zone voor bewoners en bezoekers toegankelijk

 • Aan de zelfbediening en aan de kassa bewaakt men voldoende afstand van elkaar

 • Enkel tijdens het eten of drinken mag het mondneusmasker worden afgezet. Bij elke verplaatsing dragen zowel de bewoners als hun bezoekers op een correcte wijze een chirurgisch mondneusmasker

 • In de cafetaria is een automatische ventilatie en verluchting actief

Algemene maatregelen

 • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname gedurende minimum 7 dagen niet op bezoek komen

 • Na een hoogrisicocontact kan de bezoeker (ongeacht de vaccinatiestatus) tot en met 7 dagen na het hoogrisicocontact niet op bezoek komen

 • Het dragen van een FFP2-mondneusmasker blijft verplicht bij de zorg van (mogelijke) besmette bewoners en bij aërosol-genererende handelingen. Deze regel is ook voor de zelfstandige dienstverleners (bv. kapper, pedicure) van toepassing

 • De bewoner die zijn zorgafdeling verlaat, draagt een chirurgisch mondneusmasker. Deze verplichting geldt tevens voor elke bewoner die zijn of haar assistentiewoning verlaat

 • Onze bewoners zijn vrij om buiten te gaan en elders op bezoek te gaan. Indien u een bewoner bij u thuis ontvangt, adviseren we u om de ontvangstruimte te verluchten door het raam open te zetten. Het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker wordt sterk aanbevolen

 • Ben je zelf ziek, besmet of heb je symptomen? Blijf dan thuis en nodig de bewoner niet uit voor een buitenhuisbezoek of een bezoek bij u thuis

Met de bovenstaande maatregelen willen we voorkomen dat het coronavirus in ons woonzorgcentrum of onze assistentiewoningen verder zal circuleren. We danken u alvast om hieraan samen met ons mee te werken. 

Aarzel niet om ons via 016/21.96.11 te contacteren indien u bijkomende vragen hebt. U kunt hiervoor terecht bij de hoofdverpleegkundige van de zorgafdeling of bij onze medewerkers van de sociale dienst. U kunt ons uw vragen tevens via het e-mailadres info@wzcbetlehem.be bezorgen.

- - - - -

WZC Betlehem is binnen de residentiële ouderenzorg reeds meer dan 35 jaar een referentie in de regio.

Het woonzorgcentrum is huiselijk ingericht en biedt, in zowel inrichting als begeleiding, een aangename en warme sfeer aan

licht tot zwaar zorgbehoevende volwassenen en ouderen, alsook ouderen met dementie.

Via een samenwerkingsverband worden er in WZC Betlehem tevens patiënten van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Melsbroek), alsook volwassenen en ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld vanuit o.a. het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus (Bierbeek) verzorgd.

Door middel van vraaggestuurde zorg trachten we ervoor te zorgen dat de bewoner de zorg- en dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn noden, wensen en verwachtingen én die tevens voldoet aan kwalitatieve en professionele standaarden.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat de bewoner zich goed verzorgd en veilig voelt.

Op de woonzorgcampus stelt GAW Windesheim erkende assistentiewoningen aan alleenstaanden en koppels ter beschikking.

WZC Betlehem en GAW Windesheim, alsook RVT Nazareth en KDV Prutske te Ukkel, worden door Fac Similiter VZW beheerd.

Fac Similiter VZW heeft als opdracht de voortzetting van de werken van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven (anno 1086) te verzekeren.

Woonzorgcentrum Betlehem

is gespecialiseerd in de opvang van 335 bewoners met

 

 • een lichte tot zware lichamelijke problematiek

 • een lichte tot zware mentale problematiek (bv. dementie)

 • multiple sclerose

 • een psychiatrische problematiek (bv. syndroom van Korsakoff)  

    Lees meer >>

Assistentiewoningen Windesheim

stelt 33 appartementen met dienstverlening ter beschikking voor

 

 • alleenstaanden

 • koppels

    Lees meer >>

Een goede zorg begint met jou !
Getuigenissen (2020)

 

Het personeel is vriendelijk en behulpzaam." (bewoner)

"Ik word goed verzorgd en ben hier op m'n gemak." (bewoner)

"Mijn wensen worden gerespecteerd." (bewoner)

"Het eten is lekker." (bewoner)

"Er is een goede sfeer en veel animatie." (bewoner)

Ik ben zeer tevreden over de zorg en de netheid." (familielid)

"Iedereen is erg vriendelijk.(familielid)

"De kamer en de tuin zijn gezellig." (familielid)

"Tijdens corona wordt alles goed georganiseerd." (familielid)

"Het is nooit teveel als je iets vraagt." (familielid)

"We worden goed op de hoogte gehouden." (familielid)