Woonzorgcentrum Betlehem

Kwaliteit in zorg

Van harte welkom

 

CORONA-UPDATE VAN 26 EN 28 JULI 2020

Specifieke maatregelen voor de bewoners en bezoekers van GAW Windesheim staan onderaan in de tekst

Sinds een 2-tal weken is het gemiddeld aantal bevestigde besmettingen met het Covid-19 virus in de samenleving dagelijks verder toegenomen en zijn er tal van lokale opflakkeringen. Op 23 juli jl. heeft de Vlaamse Taskforce Covid-19 Zorg beslist om de maatregelen voor alle woonzorgcentra (tijdelijk) te verstrengen.

Zowel de Vlaamse overheid als de coördinerend arts van onze instelling verwachten dat de richtlijnen nauwgezet worden opgevolgd.

U herinnert zich dat we de ambitie hadden om de bezoekregeling vanaf 3 augustus verder te versoepelen met zowel de heropstart van de bezoekmogelijkheid tijdens het weekend, de heropening van het cafetaria en het zonder begeleiding zelfstandig mogen verlaten van de zorgafdeling voor een wandeling doorheen de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw of in de binnentuin. Helaas moeten we deze ambitie voorlopig opzij zetten.

 

Uitgezonderd een klein aantal bezoekers, hebben we tijdens de versoepeling van de bezoekregeling vanaf 22 juni ervaren dat iedereen het belang van de maatregelen begrijpt en onze interne regels goed opvolgt en dit doet ons een groot plezier. Het is mede door uw medewerking dat onze instelling van nieuwe besmettingen gespaard is gebleven.

Met de onderstaande (tijdelijke) maatregelen trachten we onze instelling maximaal te vrijwaren van nieuwe besmettingen bij zowel onze bewoners, onze medewerkers, de vrijwilligers als de bezoekers.

 

Deze tijdelijke maatregelen vervangen het versoepelde bezoekreglement dat op 10 en 17 juni werd gecommuniceerd.

Bezoekregeling vanaf woensdag 29 juli

 

De Vlaamse overheid heeft beslist dat het bezoek in de kamer van de bewoner en het zich in het woonzorgcentrum verplaatsen vanaf heden tijdelijk verboden is.

 

Alle reservaties voor bezoek in de kamer of de binnentuin vanaf maandag 27 juli worden geannuleerd. Onze sociale dienst brengt iedereen die een reservatie heeft op de hoogte.

Op maandag 27 juli en dinsdag 28 juli is er geen bezoek mogelijk omdat we onze interne organisatie aan de nieuwe maatregelen moeten aanpassen.

Bezoek zal in deze fase opnieuw enkel mogelijk zijn in het cafetaria en in de binnentuin.

 

Wat het bezoek in het cafetaria betreft, zijn de volgende regels van toepassing:

 

 • Elke bezoeker brengt zijn eigen mondmasker mee en bedekt zijn neus en mond tijdens het ganse bezoek. De bezoeker draagt het mondmasker vanaf het binnenkomen tot bij het verlaten van de bezoekruimte. Bij elk bezoek moet een nieuw en ongebruikt mondmasker worden gedragen. Het meegebrachte mondmasker mag een zelf gemaakte katoenen mondmasker of een chirurgisch mondmasker zijn.

 • In de mate van het mogelijke zal ook de bewoner een mondmasker moeten dragen. Indien dit niet mogelijk is, zal door het personeel ter plaatse eventueel een alternatief worden voorzien.

 • Het respecteren van minimum 1,5 meter afstand met de bewoner, het personeel en andere bezoekers moet strikt worden nageleefd. De tafels staan zo opgesteld dat er 1,6 meter afstand tussen de bewoner en de bezoeker wordt verzekerd. In sommige instellingen gebruikt men plexiglas tussen de bezoeker en de bewoner en mag men in een aantal gevallen tevens het mondneusmaker afzetten. We kiezen bewust niet voor het gebruik van schermen van plexiglas omdat dit enerzijds voor ouderen een barrière in zicht en geluid vormt. Anderzijds is er een risico van besmetting bij het begeleidend personeel indien bezoekers (en bewoners) geen mondneusmasker moeten dragen en daarom mag het mondneusmasker niet worden afgezet.  

 • Naast het respecteren van minimum 1,5 meter afstand, blijft handhygiëne een zeer belangrijke preventiemaatregel. Elke bezoeker ontsmet zijn handen voor en na het bezoek met de handalcohol die aan de ingang van het bezoeklokaal ter beschikking staat.

 • Tijdens het bezoek is direct fysiek contact met de bewoner verboden (bv. hand schudden, omhelzen, knuffelen, kus geven).

 • Tijdens het bezoek zijn er maximum 2 bezoekers tegelijkertijd toegelaten.

 • In deze fase moeten de bezoekers steeds dezelfde personen zijn.

 • Bezoek kan enkel indien de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen van Covid-19 vertoonde en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op Covid-19. Indien de bezoeker positief werd getest, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van de bezoeker heeft verklaard niet meer besmettelijk te zijn. Bij twijfel kan de instelling vragen om een verklaring op eer te ondertekenen.

 • Bezoekers op oudere leeftijd en bezoekers met hart- en vaatziekten of chronische aandoeningen hebben een hoger risico op ernstige complicaties bij een eventuele besmetting. Bezoek door hen wordt afgeraden, maar is echter niet verboden.

 • In deze fase is bezoek in de kamer van de bewoner niet toegelaten en is het tevens verboden om zich in de gangen van de instelling te begeven.

 • Tijdens het bezoek is contact met andere bewoners of personeel verboden. Het contact moet zich beperken tot de bewoner waarvoor men een afspraak heeft en het personeel dat het bezoek ter plaatse organiseert.

 • In deze fase kan er in het cafetaria maximum 1 bezoek per week worden ingepland. Indien alle reservatiemogelijkheden op een bepaalde dag of in een bepaalde week reeds ingenomen zijn, kunt u een reservatie op een andere dag of in een volgende week aanvragen. Om een wekelijks bezoek voor elke bewoner te kunnen garanderen, kan er in het cafetaria niet meer dan 1 bezoek per week worden aangevraagd. We voorzien wel de mogelijkheid dat er ook in de binnentuin maximum 1 bijkomstig bezoek per week kan worden aangevraagd (zie verder). In totaal kan men in deze fase dus maximum 2 bezoeken per week aanvragen.

 • Per bezoek bedraagt de contacttijd in het cafetaria maximum 20 minuten.

 • In deze fase organiseren we enkel bezoekmomenten van maandag t.e.m. vrijdag en telkens tussen 13 u en 16 u. Gelieve er rekening mee te houden dat we volgens een strak schema werken. Hierdoor vragen we op het afgesproken uur aanwezig te zijn. Indien u te laat komt, kunnen we niet garanderen dat uw bezoek nog kan worden toegestaan.

 • Elk bezoek moet op voorhand telefonisch worden aangevraagd. Zonder afspraak is geen bezoek mogelijk. U kunt enkel van maandag t.e.m. vrijdag tussen 10 u en 12 u een afspraak maken bij de sociale dienst via het algemeen nummer 016/21.96.11. Bij elke reservatie vermeldt de bezoeker zijn naam, adres, telefoonnummer en zijn  verwantschap met de bewoner. Vanzelfsprekend worden deze gegevens enkel verwerkt met de bezoekregeling (en de traceerbaarheid bij een eventuele besmetting nadien) als doel en zullen ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In het geval de sociale dienst telefonisch niet onmiddellijk bereikbaar is, kunt u de telefoniste vragen om door de sociale dienst te worden terug gebeld of kunt u uw aanvraag via info@wzcbetlehem.be insturen.

 • Het bezoek vindt plaats in het cafetaria van het woonzorgcentrum. De toegang tot de bezoekruimte bevindt zich langs de parking, rechts naast de hoofdinkom. Via de hoofdinkom wordt geen bezoek toegelaten. Niettegenstaande het bezoek in het cafetaria plaatsvindt, kunnen er geen dranken of maaltijden worden genuttigd. Er is tevens geen toegang tot de bezoekerstoiletten.

 • Bij aankomst wordt elke bezoeker in een register genoteerd. Elke bezoeker ontsmet zijn handen met handalcohol en men krijgt een tafelnummer van 1 tot 6 toegewezen. Het is verboden om met andere bezoekers, bewoners of personeel te kruisen of contacten te leggen. De bezoeker neemt plaats op de stoel die zich het dichtstbij bevindt. De stoel aan de andere kant van de tafel is voor de bewoner bestemd.

 • Het zorgpersoneel bewaakt op een discrete en minimale manier het respecteren van de algemene preventiemaatregelen vanop afstand.

 • Na elk bezoek worden de tafels en stoelen ontsmet.

 • Tijdens het bezoek mogen geen voorwerpen worden uitgewisseld. Indien u brieven, kleding, dranken etc. voor de bewoner meebrengt, bezorgt u dit volgens de geldende afspraken (zie verder) aan het onthaal van de instelling.

 • Tijdens het bezoek mogen geen dieren worden meegebracht.

Wat het bezoek in de binnentuin betreft, zijn de volgende regels van toepassing:

 

Naast de hoofdregels die bij het bezoek in het cafetaria van toepassing zijn, zijn hier enkele specifieke maatregelen van toepassing:

 • Elke bezoeker brengt zijn eigen mondmasker mee en bedekt zijn neus en mond tijdens het ganse bezoek. De bezoeker draagt het mondmasker vanaf het binnenkomen tot bij het verlaten van de binnentuin.

 • In de mate van het mogelijke zal ook de bewoner een mondmasker moeten dragen.

 • Het respecteren van minimum 1,5 meter afstand met de bewoner, het personeel en andere bezoekers moet strikt worden nageleefd.

 • Naast het respecteren van minimum 1,5 meter afstand, blijft handhygiëne een zeer belangrijke preventiemaatregel. Elke bezoeker ontsmet zijn handen voor en na het bezoek met de handalcohol die aan de inkom van de binnentuin ter beschikking staat.

 • Tijdens het bezoek is direct fysiek contact met de bewoner verboden (bv. hand schudden, omhelzen, knuffelen, kus geven).

 • Tijdens het bezoek zijn er maximum 2 bezoekers tegelijkertijd toegelaten.

 • In deze fase moeten de bezoekers steeds dezelfde personen zijn.

 • In deze fase kan er in de binnentuin maximum 1 bezoek per week worden ingepland. We voorzien wel de mogelijkheid dat er ook in het cafetaria maximum 1 bijkomstig bezoek per week kan worden aangevraagd (zie bovenaan). In totaal kan men in deze fase dus maximum 2 bezoeken per week aanvragen.

 • Per bezoek bedraagt de contacttijd in de binnentuin maximum 1 uur.

 • In deze fase organiseren we enkel bezoekmomenten van maandag t.e.m. vrijdag en telkens tussen 13 u en 16 u.

 • Elk bezoek moet op voorhand telefonisch worden aangevraagd. Zonder afspraak is geen bezoek mogelijk. U kunt enkel van maandag t.e.m. vrijdag tussen 10 u en 12 u een afspraak maken bij de sociale dienst via het algemeen nummer 016/21.96.11.In het geval de sociale dienst telefonisch niet onmiddellijk bereikbaar is, kunt u de telefoniste vragen om door de sociale dienst te worden terug gebeld of kunt u uw aanvraag via info@wzcbetlehem.be insturen.

 • Het bezoek vindt plaats in de binnentuin van het woonzorgcentrum. De toegang tot de binnentuin bevindt zich via de hoge metalen poort van Het Schrijn in de Sint-Jozefsdreef en die tot het park van de instelling toegang geeft. U volgt de wegwijzers “binnentuin”. Via de hoofdinkom wordt geen bezoek toegelaten. In de binnentuin kunnen geen dranken of maaltijden worden genuttigd. Er is tevens geen toegang tot de bezoekerstoiletten.

 • Bij aankomst wordt elke bezoeker in een register genoteerd. Elke bezoeker ontsmet zijn handen met handalcohol. Het is verboden om met andere bezoekers, bewoners of personeel te kruisen of contacten te leggen. Het contact moet zich beperken tot de bewoner waarvoor men een afspraak heeft en het personeel dat het bezoek ter plaatse organiseert.

 • Het zorgpersoneel bewaakt op een discrete en minimale manier het respecteren van de algemene preventiemaatregelen vanop afstand.

 • Om de veiligheid te garanderen, wordt slechts een maximum aantal bezoekers en bewoners tegelijkertijd in de binnentuin toegelaten.

 • Tijdens het bezoek mogen geen voorwerpen worden uitgewisseld. Indien u brieven, kleding, dranken etc. voor de bewoner meebrengt, bezorgt u dit volgens de geldende afspraken (zie verder) aan het onthaal van de instelling.

 • Tijdens het bezoek mogen geen dieren worden meegebracht.

 • We gaan ervan uit dat u wel begrijpt dat bij slecht weer het bezoek uiteraard niet kan doorgaan.

Uitgaansregeling vanaf maandag 27 juli

 

Vanaf 1 juli kan de bewoner het woonzorgcentrum voor externe bezoeken (aan bv. de bank, de familie …) verlaten. Vanaf 27 juli zijn de volgende tijdelijke maatregelen van toepassing:

 

 1. Tijdens de verplaatsing in het woonzorgcentrum zijn de algemeen geldende preventiemaatregelen (o.a. dragen van mondneusmasker, sociale afstand bewaren, handhygiëne) voor de bewoner van toepassing.

 2. Bij vertrek wordt de bewoner door het zorgpersoneel naar de inkomhal gebracht en bij terugkomst opnieuw in de inkomhal opgehaald. Voor de begeleider is het verboden zich in het gebouw te begeven.

 3. Tijdens de externe uitstap respecteert de begeleider(s) en de bewoner de algemeen geldende preventiemaatregelen (o.a. dragen van mondneusmasker, sociale afstand bewaren, handhygiëne …). De begeleider(s) bewaakt of de bewoner de maatregelen effectief toepast.

 4. Elke uitstap moet op voorhand telefonisch worden aangevraagd. Zonder afspraak is geen externe uitstap mogelijk. U kunt hiervoor van maandag t.e.m. vrijdag tussen 10 u en 12 u een afspraak maken bij de sociale dienst via het algemeen nummer 016/21.96.11. In het geval de sociale dienst telefonisch niet onmiddellijk bereikbaar is, kunt u de telefoniste vragen om door de sociale dienst te worden terug gebeld of kunt u uw aanvraag via info@wzcbetlehem.be insturen.

 5. Vermits we in deze fase van toenemende besmettingen in de maatschappij niet kunnen inschatten dat tijdens de uitstap alle maatregelen correct zijn toegepast, is de bewoner bij terugkomst in het woonzorgcentrum verplicht om gedurende 14 dagen op de kamer te blijven. In deze periode wordt de bewoner in kamerisolatie verzorgd, mag hij/zij geen bezoek ontvangen en zullen de maaltijden op de kamer worden gebracht. U begrijpt dat we hierdoor adviseren om van de uitgaansregeling enkel gebruik te maken indien de externe verplaatsing echt noodzakelijk is.

Wat met de vuile was en leveringen voor de bewoner?

 

De was, boodschappen, bloemen, brieven … voor de bewoners kan aan het onthaal van onze instelling worden afgegeven.

Personen die de vuile was van de bewoner verzorgen, kunnen via telefonische afspraak de vuile was aan het onthaal ophalen en alle leveringen (o.a. propere was) zonder afspraak aan het onthaal bezorgen.

 

Hiervoor geldt de volgende procedure:

 

 1. U neemt tijdig telefonisch contact met het onthaal van de instelling. Het onthaal spreekt met het zorgpersoneel van de zorgafdeling af om op uw dag en uur van voorkeur (tijdens de kantooruren) de vuile was naar het onthaal te brengen.Wegens hygiënische redenen kan de was niet dagenlang aan het onthaal op u liggen wachten. We verwachten dat u de vuile was ophaalt op de dag dat u ons heeft laten weten dit te zullen ophalen.

 2. Bij aankomst belt u aan de parlofoon in de inkomhal. Indien de vuile was op het afgesproken tijdstip nog niet aan het onthaal beschikbaar is, zal het onthaalpersoneel naar de zorgafdeling telefoneren en wordt u gevraagd om de inkomhal te verlaten en even in de inkomsas (op de bruine mat) te wachten tot de vuile was door het zorgpersoneel werd gebracht. Nadien krijgt u opnieuw toegang tot de inkomhal.

 3. Wanneer de deur opent, zet u eerst de eventuele propere was in het rek “leveringen” van de afdeling waar de bewoner verblijft en pas nadien neemt u de vuile was uit het rek “vuile was”. Het is verboden om zich verder in de inkomhal te begeven.

 4. De propere was, en andere leveringen, wordt tijdens de kantooruren (zonder afspraak) naar het onthaal van de instelling gebracht.

 5. Bij aankomst belt u aan de parlofoon in de inkomhal.

 6. Wanneer de deur opent, zet u de propere was in het rek “leveringen” van de afdeling waar de bewoner verblijft. U noteert op voorhand en bij voorkeur met een dikke stift en op een wit blad, alsook in duidelijk letters en cijfers, zowel de naam, de afdeling als het kamernummer van de bewoner en bevestigt dit blad op de buitenzijde van de verpakking. Het is verboden om zich verder in de inkomhal te begeven.

 

Gelieve tevens met de volgende regels rekening te houden:

 • U draagt steeds een mondneusmasker en bedekt zowel uw mond als neus

 • U kunt gebruik maken van de handalcohol aan de inkomdeur

 • Slechts 1 persoon wordt op de grijze mat bij de rekken in de inkomhal toegelaten

 • U houdt minstens 1,5 meter afstand van zowel het personeel als andere bezoekers

 • U plaatst alle leveringen zelfstandig op het propere rek en u neemt zelfstandig de vuile was uit het vuile rek (indien nodig zal het personeel u van op afstand helpen)

 • Er mogen geen zelf bereide gerechten of dranken worden afgegeven

 • Gelieve bij het afgeven van propere was, boodschappen en andere leveringen plastiek verpakkingen te vermijden en alle leveringen zo veel mogelijk in PAPIER of KARTON te verpakken

 • Verpakkingen die niet in papier of karton kunnen worden ingepakt, worden minstens gewassen en ontsmet (bv. met Dettol) alvorens ze in de instelling af te geven

 • Alle leveringen zullen op de zorgafdeling gedurende 24 uren opzij worden gezet, alvorens ze aan de bewoner worden overhandigd

Uitzonderlijke toegang tot de zorgafdeling

 

Uiteraard brengt ons zorgpersoneel de geregistreerde contactpersonen nog steeds telefonisch op de hoogte wanneer de gezondheidstoestand, ongeacht de oorzaak, van een bewoner verslechtert (achteruit gaat).

In de volgende situaties zal er uitzonderlijk toegang voor bezoek van de naaste familieleden worden verleend:

 • wanneer een bewoner palliatief wordt verzorgd

 • wanneer er zich een andere acute medische situatie voordoet (met mogelijks slechte prognose of waarbij de toestand van de bewoner ongunstig of instabiel is)

 

De hoofdverpleegkundige van de afdeling zal hiervoor een afspraak met de familie maken. Zowel voor, tijdens als na het bezoek gelden vanzelfsprekend de meest strikte veiligheidsmaatregelen. Desgevallend zal de bezoekers worden gevraagd om meer uitgebreide veiligheidsmaatregelen (bv. dragen van handschoenen, veiligheidsbril …) op te volgen.

 

Mantelzorgers dewelke over een toelating van de directie beschikken, worden slechts 1x per dag gedurende maximum 30 minuten in de instelling toegelaten.

De directie van het woonzorgcentrum beslist zelfstandig en op basis van de inhoud en frequentie van de uitvoering van “essentiële zorgtaken” hoeveel mantelzorgers tot de instelling worden toegelaten.

U gaat er best vanuit dat u als mantelzorger geen toegang tot de zorgafdeling krijgt. Indien u toch meent een uitzondering te moeten krijgen, dient u uw gemotiveerde aanvraag in via het e-mailadres Katleen.Nackers@wzcbetlehem.be (directeur bewonerszorg).

Organisatie van activiteiten allerlei

 

Tijdens deze fase van tijdelijke maatregelen, blijven we ons op afdelingsniveau dagelijks inzetten voor de organisatie van animatieactiviteiten. Een overzicht van enkele bijzondere activiteiten kunt u in de rubriek “nieuws” op onze website www.wzcbetlehem.be vinden.

 

Op vraag van de bewoner of een familielid kan er op afspraak een beeldbelmoment via Skype, WhatsApp of Zoom met de bewoner worden georganiseerd. Een medewerker zal de bewoner hierbij begeleiden. Voor het maken van een afspraak stuurt u een e-mail naar Ann.Vaniseghem@wzcbetlehem.be (verantwoordelijke animatie).

 

In deze fase wordt er geen raamzwaaien georganiseerd.

 

Vermits er geen misvieringen kunnen worden georganiseerd, bezorgen we de communie op de zorgafdelingen.

 

De prestaties van zelfstandige artsen, alsook van paramedici, pedicures en haarkappers dewelke een overeenkomst met onze instelling hebben afgesloten, blijven verzekerd.

In deze fase hebben pedicures en haarkappers waarmee de instelling geen overeenkomst heeft gesloten geen toegang tot het woonzorgcentrum.

 

De briefwisseling dewelke gewoonlijk voor de vertegenwoordiger van de bewoner op de kamer wordt gelegd, zal tijdelijk naar de vertegenwoordiger worden opgestuurd.

Assistentiewoningen Windesheim

 

Voor de bewoners van de assistentiewoningen Windesheim gelden de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en dewelke voor alle burgers van toepassing zijn. De nationale richtlijnen kunnen steeds met maatregelen van de Vlaamse overheid en/of van onze eigen organisatie worden aangevuld.

Vanaf woensdag 29 juli zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • Tot eind augustus mogen de bewoners slechts 5 contactpersonen ontmoeten en dit moeten steeds dezelfde personen zijn.

 • Gezien de grootte van de assistentiewoningen, worden slechts maximum 2 (vaste) bezoekers tegelijkertijd toegelaten.

 • Elke bezoeker is VERPLICHT een mondneusmasker te dragen en dit van bij aankomst tot bij het verlaten van de instelling.

 • Het respecteren van minimum 1,5 meter afstand met iedereen die niet tot de 5 vaste contactpersonen behoort, moet absoluut worden bewaakt.

 • De lift mag niet worden gebruikt met andere bewoners of personen die niet tot de 5 vaste contactpersonen behoren.

 • Zowel bewoners als bezoekers ontsmetten hun handen bij zowel de aankomst als het vertrek uit de instelling.

 • Alle maatregelen moeten strikt door externe zelfstandige dienstverleners (o.a. kappers, pedicures, kinesisten, huisartsen ...) worden nageleefd. Tijdens het bezoek adviseren we dat de bewoner een mondneusmasker draagt en, indien mogelijk, voldoende afstand van de externe dienstverlener bewaart.

Zolang het woonzorgcentrum van de assistentiewoningen gescheiden blijft, zal het cafetaria van WZC Betlehem niet toegankelijk zijn.

Contactonderzoek tijdens de bezoek- of uitgaansregeling

 

Elke persoon die een bezoek aan een bewoner heeft gebracht of elke persoon waarmee de bewoner tijdens een externe uitstap in aanraking is gekomen en die in verband met een contactonderzoek in functie van een eventuele besmetting met het Covid-19 virus door een contactonderzoeker werd gecontacteerd, is verplicht dit aan de directie of de coördinerend arts van het woonzorgcentrum te melden.

Zo kunnen we eventuele symptomen bij de bewoner opvolgen, de gepaste maatregelen treffen en een eventuele verdere verspreiding in onze instelling voorkomen.

 

Wat indien deze fase van tijdelijke maatregelen langer duurt dan verwacht?

 

In het geval deze verstrengde maatregelen ook in september van toepassing zullen blijven, zullen we eind augustus onderzoeken of we vanaf september:

 • de bezoekregeling tevens in het weekend kunnen organiseren

 • een weersbestendige tent in de binnentuin kunnen plaatsen, zodat ook bij lichte regen het bezoek in de binnentuin kan plaatsvinden

 • het raamzwaaien eventueel terug zullen organiseren

 • zullen overschakelen naar een online reservatiesysteem, zodat de reservaties niet meer telefonisch via de sociale dienst moeten verlopen

 

In het geval men een medewerker van de administratie of sociale dienst wenst te spreken, is nog steeds een voorafgaande afspraak vereist en dient men bij aankomst aan het onthaal te worden geregistreerd.

 

De tijdelijke maatregelen in dit schrijven zullen door onze directie en coördinerend arts permanent worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.

 

Elke wijziging in de bezoekregeling zal op onze website www.wzcbetlehem.be worden bekend gemaakt en dit blijft de snelste manier om u van onze interne organisatie op de hoogte te houden. Enkel belangrijke wijzigingen zullen per post worden gecommuniceerd.

Voor bijkomende informatie kunt u ons uw vragen bij voorkeur bezorgen via het e-mailadres info@wzcbetlehem.be.

 

Tenslotte wensen we u te bedanken voor uw begrip, geduld en medewerking. Laat ons vooral hopen dat de huidige situatie in de maatschappij niet te lang aansleept en we op een redelijke termijn opnieuw naar een versoepeling en normalisatie kunnen overschakelen.

- - - - - 

WZC Betlehem is binnen de residentiële ouderenzorg reeds meer dan 35 jaar een referentie in de regio.

Het woonzorgcentrum is huiselijk ingericht en biedt, in zowel inrichting als begeleiding, een aangename en warme sfeer aan

licht tot zwaar zorgbehoevende volwassenen en ouderen, alsook ouderen met dementie.

Via een samenwerkingsverband worden er in WZC Betlehem tevens patiënten van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Melsbroek), alsook volwassenen en ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld vanuit o.a. het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus (Bierbeek) verzorgd.

Door middel van vraaggestuurde zorg trachten we ervoor te zorgen dat de bewoner de zorg- en dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn noden, wensen en verwachtingen én die tevens voldoet aan kwalitatieve en professionele standaarden.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat de bewoner zich goed verzorgd en veilig voelt.

Op de woonzorgcampus stelt GAW Windesheim erkende assistentiewoningen aan alleenstaanden en koppels ter beschikking.

WZC Betlehem en GAW Windesheim, alsook RVT Nazareth en KDV Prutske te Ukkel, worden door Fac Similiter VZW beheerd.

Fac Similiter VZW heeft als opdracht de voortzetting van de werken van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven (anno 1086) te verzekeren.

Woonzorgcentrum Betlehem

is gespecialiseerd in de opvang van 335 bewoners met

 

 • een lichte tot zware lichamelijke problematiek

 • een lichte tot zware mentale problematiek (bv. dementie)

 • multiple sclerose

 • een psychiatrische problematiek (bv. syndroom van Korsakoff)  

    Lees meer >>

Assistentiewoningen Windesheim

stelt 33 appartementen met dienstverlening ter beschikking voor

 

 • alleenstaanden

 • koppels

    Lees meer >>

Een goede zorg begint met jou !
Getuigenissen

 

Het personeel is erg behulpzaam." (bewoner)

"Ik ben zeer tevreden." (bewoner)

"Bij aankomst werd ik goed opgevangen." (bewoner)

"Alles is zeer proper en het eten is lekker." (bewoner)

"Er worden veel activiteiten georganiseerd." (familielid)

Ik ben zeer tevreden over de zorgverlening." (familielid)

"Ons familielid wordt goed opgevangen en opgevolgd." (familielid)

"Je bent op elk uur van de dag welkom." (familielid)

"Heel mooie accomodatie, praktisch en gezellig." (familielid)

"Goede kwaliteit van leven en een goede sfeer." (familielid)

"Bij problemen worden we altijd op de hoogte gebracht." (familielid)

Bel ons op 016 21 96 11

 • Facebook Social Icon

© 2018 by Fac Similiter VZW  -  disclaimer