Woonzorgcentrum Betlehem

Kwaliteit in zorg

Van harte welkom

 

Corona-update van 20 oktober 2020

Op woensdag 21 oktober publiceren we de nieuwe interne maatregelen op onze website. De gewijzigde maatregelen zullen vanaf donderdag 22 oktober van toepassing zijn.

Corona-update van 17 oktober 2020

Naar aanleiding van de slechte evolutie van het aantal coronabesmettingen in de maatschappij, verwachten we nieuwe richtlijnen van de Vlaamse overheid. Zoals u weet heeft het nationele Overlegcomité gisteren beslist om alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) te activeren. Zo werd o.a. beslist dat nauwe contacten tot max. 1 persoon moeten worden beperkt en dat cafés en restaurants gedurende 4 weken de deuren moeten sluiten. 

Tot op vandaag is het nog niet duidelijk hoe de Vlaamse overheid deze maatregelen voor de woonzorgcentra en de assistentiewoningen gaat vertalen. We gaan ervan uit dat we hierover eerstdags zullen worden geïnformeerd. 

Vermits de situatie in onze instelling nog steeds volledig onder controle is, blijft de regel van maximum 5 vaste bezoekers per bewoner in het woonzorgcentrum voorlopig nog van toepassing. We hebben ons ondertussen reeds voorbereid om deze regel naar 3 personen te herleiden. Hiervoor werd reeds enkele dagen geleden een bevraging bij de eerste contactpersoon van elke bewoner gedaan.

In het geval ook de Vlaamse overheid zou beslissen om onze bezoekregeling vanaf een bepaalde datum naar max. 1 persoon te moeten herleiden, zal opnieuw een bevraging door onze hoofdverpleegkundigen worden gedaan. We nodigen u daarom nu reeds uit om hieromtrent de nodige afspraken binnen de familie van de bewoner te maken. Het is onnodig ons hiervoor nu reeds te contacteren. 

Tevens wachten we geduldig af of er beperkingen voor het gebruik van cafetaria in de woonzorgcentra zullen gelden. Hierdoor stellen we de heropening van het cafetaria op maandag 19 oktober, tot een nader te bepalen datum, voorlopig uit. Van zodra hierover duidelijkheid komt, zullen we u via onze website informeren.

 

Corona-update van 10 oktober 2020

Vanuit de media weet u dat het aantal coronabesmettingen in zowel Vlaanderen als gans België in een stijgende lijn gaat. Zowel de overheid als statistieken van Sciensano tonen aan dat ook het aantal coronabesmettingen in de Leuvense regio opnieuw snel stijgt. In de regio Leuven-Zuid (waarvan de gemeente Herent deel uitmaakt) zijn er 84 besmettingen per week per 100.000 inwoners en dezelfde trend doet zich tevens in de omliggende regio's Leuven en Leuven-Noord voor. Momenteel hebben 4 op de 1000 bewoners van woonzorgcentra in Vlaanderen, 9 op de 1000 bewoners in Wallonië en 12 op de 1000 bewoners in Brussel een bevestigde coronabesmetting. Ook ziet men hoe langer hoe meer personen in de leeftijdsgroep van 50 tot 70 jaar die besmet worden. Hierdoor vraagt de overheid ons voor een verhoogde waakzaamheid en het strikt toepassen van de interne maatregelen.

Naar aanleiding van de beslissingen van de nieuwe regering van enkele dagen geleden, verwachten we midden volgende week nieuwe maatregelen voor de Vlaamse woonzorgcentra. Zo vermoeden we o.a. dat we onze bezoekregeling naar maximum 3 vaste bezoekers per bewoner zullen moeten aanpassen. Ondertussen hebben onze hoofdverpleegkundigen hieromtrent reeds contact genomen met de eerste contactpersoon van elke bewoner. Tot zolang blijft echter de regel van maximum 5 vaste bezoekers per bewoner van toepassing.

Sinds enkele maanden hebben we in WZC Belehem, bij zowel onze bewoners als onze medewerkers, geen enkele coronabesmetting meer gehad. Dit toont aan dat onze interne maatregelen effectief werken en hierbij zijn we dankbaar dat ook de bezoekers de ernst van de zaak inzien en de richtlijnen nauwgezet naleven.

Nu blijkt dat het aantal besmettingen in onze regio snel stijgt en de besmettingen zich vooral voordien in de leeftijdsgroep van het merendeel van onze bezoekers, kunnen we niet anders dan erop aandringen om de onderaan beschreven interne maatregelen strikt te blijven opvolgen. Meer dan ooit rekenen we op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin van elke bezoeker in het respecteren van de gouden regels en het beperken van nauwe contacten in zowel het privé-leven als in onze instelling. 

Van zodra we de nieuwe maatregelen van de overheid hebben ontvangen, brengen we u hiervan via onze website op de hoogte.

 

Corona-update van 9 oktober 2020

Onze organisatie bereidt zich momenteel voor op de heropening van het cafetaria vanaf maandag 19 oktober. De praktische modaliteiten zullen tijdig op onze website verschijnen.

Daarnaast schakelen we binnenkort over naar een geautomatiseerde registratie van bezoekers aan het onthaal. Elke geregistreerde bezoeker zal een QR-code ontvangen en waarmee de bezoeker zich bij aankomst via een scanner automatisch kan aanmelden. Ook hieromtrent bezorgen we u eerstdaags meer informatie.

 

Corona-update van 8 septemer 2020

Op 2 september jl. brachten we u op de hoogte dat we vanaf 14 september opnieuw kamerbezoek zouden organiseren. Vermits we vanuit de overheid geen enkel signaal ontvingen dat men er aan dacht terug kamerbezoek toe te staan, nam onze instelling reeds het initiatief om tot deze versoepeling over te gaan. Daags nadien communiceerde de overheid een sterk versoepelde bezoekregeling voor de Vlaamse woonzorgcentra. Het doet ons plezier dat ook de overheid het risico op sociale deprivatie bij bewoners van woonzorgcentra erkent en ons de mogelijkheid biedt om naar een normalisatie van bezoek te evolueren. Uiteraard dienen we ervoor te zorgen dat de bezoekregeling garanties inbouwt voor de gezondheid en de veiligheid van zowel onze bewoners, hun bezoekers als onze medewerkers. Als gevolg hebben we, in overleg met onze coördinerend arts, onze bezoekregeling van 2 september opnieuw bijgestuurd.

Zolang de situatie van eventuele coronabesmettingen in zowel onze instelling, onze gemeente als de bredere regio onder controle is, biedt de nieuwe bezoekregeling ruimte voor flexibiliteit. Uiteraard kunnen we niet zomaar de deuren open zetten, vermits de ganse samenleving nog steeds in een waakzame periode blijft.

De onderstaande versoepeling kan enkel een succes zijn indien alle rechtmatige bezoekers al onze interne maatregelen strikt opvolgen. We rekenen daarom op de verantwoordelijkheidszin van elke bezoeker. In het geval opnieuw één of meer bewoners met het coronavirus (vermoedelijk) zouden besmet zijn, zullen we overschakelen naar isolatiemaatregelen op het niveau van de bewoner, de afdeling of het ganse woonzorgcentrum. Een tijdelijk aangepaste bezoekregeling zal dan vanzelfsprekend van toepassing worden.

Bezoekregeling vanaf maandag 14 september

 

 • De basisregels hygiëne en veiligheid van de Nationale Veiligheidsraad blijven in deze fase van toepassing. Dit wil zeggen dat elke bezoeker rekening dient te houden met de regel van het bewaren van minimum 1,5 meter afstand, het zorgvuldig ontsmetten van de handen met handalcohol en het correct dragen van een mondneusmasker, over zowel de mond als de neus, tijdens het ganse bezoek van bij aankomst tot het verlaten van het woonzorgcentrum.

 • Tijdens het bezoek in de kamer is fysiek contact tussen de bewoner en zijn 5 vaste bezoekers mogelijk. Dit wil zeggen dat de regel van het bewaren van 1,5 meter afstand met de bewoner niet van toepassing is. Het correct dragen van een mondneusmasker, over zowel de mond als de neus, blijft echter strikt de regel. Ook tijdens de verplaatsingen in de gang en tijdens een wandeling in de binnentuin blijft het correct dragen van een mondneusmasker van groot belang.

 

 • Zoals de Nationale Veiligheidsraad besliste, is de sociale bubbel van elke bewoner tot 5 vaste bezoekers beperkt. Let wel, er worden maximum 2 bezoekers per bezoek toegelaten en dit zijn steeds 2 van de 5 vaste bezoekers. Kinderen tot en met 11 jaar worden hierbij niet meegeteld. Gezien het feit dat in de populatie van kinderen momenteel veel besmettingen worden vastgesteld, adviseren we om geen kinderen mee op bezoek te brengen. In het geval u toch zou beslissen om een kind mee op bezoek te laten komen, vragen we u tot maximum 1 kind per bezoek te beperken en vragen we om, in de mate van het mogelijke, ook het kind een mondneusmasker te laten dragen.

 

 • In de mate van het mogelijke zal ook de bewoner een mondneusmasker moeten dragen.

 

 • In deze fase kunt u op alle dagen van de week, tussen 11 u en 19 u, op bezoek komen en is het niet nodig om op voorhand een afspraak te maken. We leggen geen maximum bezoekduur en frequentie op, maar vragen u wel om uw bezoek in zowel duur als frequentie te willen beperken.

 

 • Enkel de 5 vooraf geregistreerde vaste bezoekers hebben toegang tot het woonzorgcentrum. Het is zeer belangrijk dat u ons zo snel als mogelijk van de volgende contactgegevens op de hoogte brengt: voornaam, familienaam, e-mailadres, vast telefoonnummer, GSM-nummer en dit van elke vaste bezoeker. Vergeet niet te vermelden voor welke bewoner deze gegevens van toepassing zijn. Gelieve ons deze gegevens bij voorkeur via info@wzcbetlehem.be te bezorgen. Indien u geen internettoegang heeft, kunt u hiervoor onze sociale dienst via het algemeen nummer 016/21.96.11 contacteren.

 

 • Bij aankomst in het woonzorgcentrum belt u aan de parlofoon in de inkomhal. U meldt uw naam aan de onthaalbediende. U ontsmet uw handen met de handalcohol en begeeft zich rechtstreeks naar de zorgafdeling. Bij aankomst belt u aan de deurbel van de zorgafdeling en wacht u op het zorgpersoneel. Het zorgpersoneel begeleidt u naar de kamer van de bewoner of naar een bezoekerskamer. We vragen begrip voor het feit dat u eventueel enkele minuten moet wachten.

 

 • Het bezoek kan enkel in de kamer van de bewoner of u verplaatst zich naar de binnentuin. Bezoek in de gemeenschappelijke ruimten (leefruimte, gang ...) is nog steeds verboden. Indien de bewoner op een 2-persoonskamer verblijft en indien de andere bewoner reeds bezoek op de kamer ontvangt, wordt het bezoek in een bezoekerskamer georganiseerd. Indien u uw familielid tijdens een maaltijd wenst te helpen, kan dit enkel in de kamer van de bewoner worden georganiseerd. Het zorgpersoneel zal hiervoor de nodige afspraken met de bezoeker maken.

 

 • Tijdens het ganse bezoek blijft het nog steeds verboden met andere bewoners (of hun bezoekers) contact te leggen. Ook tijdens de verplaatsingen in de gang of in de binnentuin moet men steeds een afstand van minimum 1,5 meter met andere bewoners, bezoekers of medewerkers bewaren.

 

 • Op het einde van het bezoek begeeft u zich rechtstreeks en zelfstandig naar de hoofduitgang van het woonzorgcentrum.

 

 • De procedure voor het afhalen van vuile was en het afleveren van propere was en andere leveringen aan het onthaal vervalt. De bezoekers brengen alle leveringen mee tot op de zorgafdeling en overhandigen al het materiaal aan het zorgpersoneel.

 

 • Enkel de bezoekerstoiletten van de afdeling mogen worden gebruikt. De toiletten aan het cafetaria worden door de bezoekers van blok B gebruikt. De toiletten aan de sociale dienst zijn voor bezoekers aan de administratie en de sociale dienst voorbehouden. De bezoekerstoiletten worden regelmatig gepoetst en ontsmet.

 

 • Zowel de directie als het administratief- en het zorgpersoneel bewaken op een discrete en minimale manier het respecteren van de interne preventiemaatregelen vanop afstand en zullen, indien nodig, overtreders aanspreken. Indien een bezoeker de maatregelen weigert op te volgen, kan hem de toegang tot het woonzorgcentrum worden ontzegd.

 

 • Bezoek kan enkel indien de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen van Covid-19 vertoonde en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op Covid-19. Indien de bezoeker positief werd getest, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van de bezoeker heeft verklaard niet meer besmettelijk te zijn. Bij twijfel kan de instelling vragen om een verklaring op eer te ondertekenen.

 

 • Bezoekers die recent in een oranje of rode zone zijn geweest, worden geacht rekening te houden met de voorschriften van de nationale overheid en worden gevraagd om niet op bezoek te komen. Meer informatie kan men op de website www.diplomatie.belgium.be vinden.

Uitgaansregeling vanaf maandag 14 september

 

 • Elke uitstap moet op voorhand aan het personeel van de zorgafdeling worden gemeld. De bewoner of begeleider dient de reden van de uitstap te verklaren.

 

 • Indien de uitstap een medisch gerelateerde afspraak (vb. medisch onderzoek of behandeling, bezoek aan de opticien) of een administratief bezoek (vb. bij de bank of de notaris) betreft, zijn bij terugkomst geen bijzondere maatregelen van toepassing. Indien voor of na dit soort van uitstap een bijkomend bezoek aan bv. een winkel, een café, een restaurant … wordt gebracht, is de volgende maatregel van toepassing. In deze fase van besmettingen in de maatschappij kunnen we bij dit soort van informele uitstappen niet inschatten in hoeverre de preventiemaatregelen correct zijn toegepast. Hierdoor is de bewoner bij terugkomst in het woonzorgcentrum verplicht om gedurende 14 dagen op de kamer te blijven. In deze periode wordt de bewoner in kamerisolatie verzorgd, zullen de maaltijden op de kamer worden gebracht en wordt voor één bezoeker minimum één bezoek per week in afspraak georganiseerd. Deze maatregel is tevens van toepassing in het geval een familiebezoek werd gebracht. U begrijpt dat we hierdoor adviseren om van de uitgaansregeling voorlopig enkel gebruik te maken indien de externe verplaatsing een medisch gerelateerde afspraak of een administratief bezoek betreft.

 

 • Tijdens de verplaatsing in de gangen en de inkomhal van het woonzorgcentrum is een correcte handhygiëne, het respecteren van minimum 1,5 meter afstand met anderen en het correct dragen van een mondneusmasker van toepassing.

 

 • Tijdens de externe uitstap respecteert de bewoner en zijn begeleider(s) de algemeen geldende preventiemaatregelen. De begeleider bewaakt of de bewoner de maatregelen effectief toepast.

Varia

 

Mobiele bewoners mogen zich voor een wandeling opnieuw zelfstandig naar de binnentuin verplaatsen. De volgende maatregelen zijn hierbij van groot belang:

 • De bewoner begeeft zich via de kortste weg naar de binnentuin

 • De bewoner mag zich niet naar andere afdelingen begeven

 • De bewoner moet op een correcte manier een mondneusmasker dragen

 • De bewoner behoudt voldoende afstand bij het kruisen van andere bewoners, bezoekers en medewerkers

 • De bewoner legt onderweg zo min mogelijk contacten met anderen en indien dit toch onvermijdelijk is, respecteert men een ruime afstand met de andere

 

Deze maand zullen we de periodieke bewoners- en familievergaderingen heropstarten.

Vermits het nog steeds belangrijk is om de afdelingsbubbels te respecteren, zullen we de bewonersvergaderingen voorlopig enkel op afdelingsniveau organiseren. De eerste contactpersonen van de bewoners van de zorgafdelingen voor bewoners met dementie, zullen eerstdaags voor de familievergadering worden uitgenodigd.

 

Binnen enkele weken zal het cafetaria opnieuw worden geopend. Vanzelfsprekend zullen hiervoor strikte maatregelen worden uitgewerkt. Op het einde van deze maand zullen we u hierover via onze website informeren.

Voor de bewoners van onze assistentiewoningen Windesheim zullen we een afzonderlijke regeling uitwerken, zodat ook zij binnenkort van het cafetaria opnieuw gebruik kunnen maken.

Contactonderzoek tijdens de bezoek- of uitgaansregeling

 

Elke persoon die een bezoek aan een bewoner heeft gebracht of elke persoon waarmee de bewoner tijdens een externe uitstap in aanraking is gekomen en die in verband met een contactonderzoek in functie van een eventuele besmetting met het Covid-19-virus door een contactonderzoeker werd gecontacteerd, is verplicht dit aan de directie of de coördinerend arts van het woonzorgcentrum te melden. Zo kunnen we eventuele symptomen bij de bewoner opvolgen, de gepaste maatregelen treffen en een eventuele verdere verspreiding in onze instelling voorkomen.

 

 

In het geval men een medewerker van de administratie of sociale dienst wenst te spreken, is nog steeds een voorafgaande afspraak vereist en dient men bij aankomst aan het onthaal te worden geregistreerd.

 

De tijdelijke maatregelen in dit schrijven zullen door onze directie en coördinerend arts permanent worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.

 

Elke wijziging in de bezoekregeling zal op onze website worden bekend gemaakt en dit blijft de snelste manier om u van onze interne organisatie op de hoogte te houden. Enkel belangrijke wijzigingen zullen per post worden gecommuniceerd.

Voor bijkomende informatie kunt u ons uw vragen bij voorkeur bezorgen via het e-mailadres info@wzcbetlehem.be.

- - - - - 

WZC Betlehem is binnen de residentiële ouderenzorg reeds meer dan 35 jaar een referentie in de regio.

Het woonzorgcentrum is huiselijk ingericht en biedt, in zowel inrichting als begeleiding, een aangename en warme sfeer aan

licht tot zwaar zorgbehoevende volwassenen en ouderen, alsook ouderen met dementie.

Via een samenwerkingsverband worden er in WZC Betlehem tevens patiënten van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Melsbroek), alsook volwassenen en ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld vanuit o.a. het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus (Bierbeek) verzorgd.

Door middel van vraaggestuurde zorg trachten we ervoor te zorgen dat de bewoner de zorg- en dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn noden, wensen en verwachtingen én die tevens voldoet aan kwalitatieve en professionele standaarden.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat de bewoner zich goed verzorgd en veilig voelt.

Op de woonzorgcampus stelt GAW Windesheim erkende assistentiewoningen aan alleenstaanden en koppels ter beschikking.

WZC Betlehem en GAW Windesheim, alsook RVT Nazareth en KDV Prutske te Ukkel, worden door Fac Similiter VZW beheerd.

Fac Similiter VZW heeft als opdracht de voortzetting van de werken van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven (anno 1086) te verzekeren.

Woonzorgcentrum Betlehem

is gespecialiseerd in de opvang van 335 bewoners met

 

 • een lichte tot zware lichamelijke problematiek

 • een lichte tot zware mentale problematiek (bv. dementie)

 • multiple sclerose

 • een psychiatrische problematiek (bv. syndroom van Korsakoff)  

    Lees meer >>

Assistentiewoningen Windesheim

stelt 33 appartementen met dienstverlening ter beschikking voor

 

 • alleenstaanden

 • koppels

    Lees meer >>

Een goede zorg begint met jou !
Getuigenissen

 

Het personeel is erg behulpzaam." (bewoner)

"Ik ben zeer tevreden." (bewoner)

"Bij aankomst werd ik goed opgevangen." (bewoner)

"Alles is zeer proper en het eten is lekker." (bewoner)

"Er worden veel activiteiten georganiseerd." (familielid)

Ik ben zeer tevreden over de zorgverlening." (familielid)

"Ons familielid wordt goed opgevangen en opgevolgd." (familielid)

"Je bent op elk uur van de dag welkom." (familielid)

"Heel mooie accomodatie, praktisch en gezellig." (familielid)

"Goede kwaliteit van leven en een goede sfeer." (familielid)

"Bij problemen worden we altijd op de hoogte gebracht." (familielid)

Bel ons op 016 21 96 11

 • Facebook Social Icon

© 2018 by Fac Similiter VZW  -  disclaimer