Woonzorgcentrum Betlehem

Kwaliteit in zorg

Van harte welkom

Coronamaatregelen (update van 12/01/2022)

Sinds het begin van deze week vertonen enkele bewoners symptomen die eventueel op een besmetting met het coronavirus kunnen wijzen. Niettegenstaande het hoge vaccinatiepercentage bij onze bewoners en onze medewerkers, mag het ons niet blind maken voor symptomen die passen in het beeld van het coronavirus. Van zodra een bewoner symptomen vertoont, is snelle testing en het volgen van de quarantaine- en isolatiemaatregelen van groot belang. Bij een positief resultaat wordt de familie of de eerste contactpersoon van de bewoner op de hoogte gebracht. 

 

Naar aanleiding van de snelle verspreiding van de omikron-variant in de maatschappij, ontvingen we nieuwe richtlijnen van de Vlaamse overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

 

 • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen gedurende minimum 10 dagen (duur isolatieperiode en 3 dagen voorzichtigheid) niet op bezoek komen

 • Na een hoogrisicocontact kan de bezoeker (ongeacht de vaccinatiestatus) tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact niet op bezoek komen

 • Een grote voorzichtigheid wordt aan iedereen gevraagd. We rekenen hiervoor op uw verantwoordelijkheid en roepen daarom iedereen op om zowel de algemene richtlijnen (beperken van sociale contacten, handhygiëne, afstand houden en het correct dragen van een mondneusmasker …) als onze specifieke maatregelen strikt na te leven

 • Elke bezoeker vanaf 6 jaar draagt een chirurgisch mondneusmasker en dit niet alleen bij verplaatsingen in onze gebouwen, maar ook tijdens het bezoek in de kamer. Het chirurgisch mondneusmasker moet zowel de neus als de mond volledig bedekken. Het mondneusmasker moet hygiënisch zuiver zijn, moet op een hygiënische plaats worden bewaard (dus bijvoorbeeld niet in de broekzak) en mag niet langer dan 4 uren worden gebruikt

 • Ter bescherming van zowel de bewoners, bezoekers als van elkaar, dragen alle interne en externe medewerkers tijdelijk een mondneusmasker van het type FFP2

 • Beperking van het kamerbezoek. In het woonzorgcentrum mag men met niet meer dan 2 personen tegelijk in de kamer op bezoek komen. In de assistentiewoningen geldt een maximum van 3 personen tegelijkertijd. Zorg ervoor dat de ruimte goed verlucht wordt tijdens en na het bezoek. Het bezoek is enkel in de kamer/flat van de bewoner of in de tuin mogelijk. In de gemeenschappelijke ruimten (bv. leefzaal, gangen ...) is tijdelijk geen bezoek toegelaten

 • Georganiseerde activiteiten. We blijven ons inzetten voor een uitgebreid aanbod van activiteiten voor onze bewoners van het woonzorgcentrum. Tijdens deze activiteiten is de aanwezigheid van bezoekers, zowel binnen als buiten, voorlopig niet toegestaan

 • Gebruik zelftesten. Onze bewoners zijn vrij om buiten te gaan en bij u op bezoek te komen. Indien u een bewoner bij u thuis ontvangt, adviseren we u om bij alle deelnemers voorafgaand een sneltest af te nemen en de ontvangstruimte regelmatig te verluchten door het raam open te zetten. Het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker wordt sterk aanbevolen.  Zelftesten zijn vlot verkrijgbaar in de apotheek of in de supermarkt 

 • Ben je zelf ziek, besmet of heb je symptomen? Blijf dan thuis en nodig de bewoner niet uit voor een buitenhuisbezoek of een bezoek bij u thuis. Volg de interfederale regels die voor alle burgers met symptomen van toepassing zijn. Bezoekers die symptomen vertonen, zullen door het personeel vriendelijk worden aangesproken en zullen worden gevraagd om het gebouw te verlaten

 • Wees voorzichtig met kinderen. Het virus circuleert nog altijd heel sterk bij kleine en grotere kinderen. Ze hebben ook vaak geen symptomen maar kunnen het virus wel doorgeven

 • De regels i.v.m. het cafetariabezoek blijven ongewijzigd (meer informatie onderaan)

 

Met de bovenstaande maatregelen willen we ons zo goed mogelijk voorbereiden en voorkomen dat het coronavirus in ons woonzorgcentrum of onze assistentiewoningen zal circuleren. We danken u alvast om hieraan samen met ons mee te werken. 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u bijkomende vragen hebt. U kunt hiervoor terecht bij de hoofdverpleegkundige van de zorgafdeling of bij onze medewerkers van de sociale dienst. U kunt ons uw vragen tevens via het e-mailadres info@wzcbetlehem.be bezorgen.

 

Coronamaatregelen (update van 08/12/2021)

In het nieuws verneemt u dat de druk op de zorgsector toeneemt. Ook onze organisatie wordt geconfronteerd met de afwezigheid van tal van medewerkers wegens quarantaineverplichtingen. We hopen op uw begrip en geduld in deze bijzondere situatie. Het zou onze medewerkers een groot plezier doen indien u hen af en toe een vriendelijke aanmoediging bezorgt. Heel erg bedankt! 

De vaccinatiegraad in onze organisatie bedraagt 98,86% bij de bewoners en 99,13% bij de medewerkers. 

Naar aanleiding van de zorgwekkende epidemiologische situatie in de maatschappij, heeft de overheid opgeroepen om tijdelijk een aantal maatregelen te herzien. De volgende interne maatregelen zijn van toepassing:​

Woonzorgcentrum Betlehem

 

Bezoekregeling

 • bezoekers zijn alle dagen van de week welkom en bij voorkeur tussen 8 u en 20 u

 • elke bezoeker vanaf de leeftijd van 6 jaar draagt een hygiënisch zuiver chirurgisch mondneusmasker

 • we adviseren kinderen onder de 6 jaar tijdelijk niet op bezoek te laten komen, en indien men toch op bezoek komt, vragen we een chirurgisch mondneusmasker te dragen

 • de bezoeker ontsmet zijn handen in de inkomhal en aan de ingang van de zorgafdeling

 • elke bewoner mag door maximum 2 bezoekers tegelijkertijd worden bezocht 

 • in de kamer van de bewoner dienen de bezoekers verplicht een chirurgisch mondneusmasker te dragen

 • ook de bewoners dragen, indien mogelijk, een chirurgisch mondneusmaker tijdens het bezoekmoment

 • tijdens (animatie)activiteiten zijn tijdelijk geen bezoekers toegelaten

 • tijdens hun dienstverlening is het voor zowel de zelfstandige dienstverlener (bv. kapper, pedicure) als de bewoner verplicht om een mondneusmasker te dragen en waarbij de zelfstandige een FFP2-mondneusmasker draagt

 • in de open lucht gelden de interfederale richtlijnen die voor elke burger van toepassing zijn

 • alle bezoekers respecteren de gekende basisregels: van anderen afstand houden, handhygiëne en het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker tijdens alle verplaatsingen in het woonzorgcentrum

 • het personeel zorgt voor een regelmatige verluchting van de leefruimten

Bezoek aan het cafetaria

 • bewoners en hun bezoekers kunnen alle dagen van de week tussen 13.30 u en 16.30 u van het cafetaria gebruik maken

 • bezoekers zonder de bewoner en externen hebben geen toegang tot het cafetaria

 • de bewoner en zijn bezoeker(s) ontsmetten hun handen bij aankomst in het cafetaria

 • de personeelsruimte achter de tijdelijke afspanning is niet toegankelijk voor bewoners en bezoekers. Enkel vanaf 13.30 u is deze zone voor bewoners en bezoekers toegankelijk

 • aan de zelfbediening en aan de kassa bewaakt men voldoende afstand van elkaar

 • het bestek wordt door de cafetariamedewerker aan de kassa gegeven

 • enkel tijdens het eten of drinken mag het mondneusmasker worden afgezet. Bij elke verplaatsing dragen zowel de bewoners als hun bezoekers op een correcte wijze een chirurgisch mondneusmasker

 • in het cafetaria is een automatische ventilatie en verluchting actief

Assistentiewoningen Windesheim

Bezoekregeling

 • elke bezoeker vanaf de leeftijd van 6 jaar draagt een hygiënisch zuiver chirurgisch mondneusmasker

 • we adviseren kinderen onder de 6 jaar tijdelijk niet op bezoek te laten komen, en indien men toch op bezoek komt, vragen we een chirurgisch mondneusmasker te dragen

 • de bezoekers ontsmetten hun handen in de inkomhal

 • elke bewoner mag door maximum 3 bezoekers tegelijkertijd worden bezocht

 • in de assistentiewoning dienen de bezoekers verplicht een chirurgisch mondneusmasker te dragen

 • ook de bewoners dragen een chirurgisch mondneusmaker tijdens het bezoekmoment

 • tijdens hun dienstverlening is het voor zowel de zelfstandige dienstverlener (bv. kapper, pedicure) als de bewoner verplicht om een mondneusmasker te dragen en waarbij de zelfstandige een FFP2-mondmasker draagt

 • alle bezoekers respecteren de basisregels: van anderen afstand houden, handhygiëne en het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker gedurende alle verplaatsingen in het gebouw

 • de bewoners worden gevraagd om de leefruimten regelmatig te verluchten

Bezoek aan het cafetaria

 • bewoners en hun bezoekers kunnen alle dagen van de week tussen 13.30 u en 16.30 u van het cafetaria gebruik maken

 • bezoekers zonder de bewoner en externen hebben geen toegang tot het cafetaria

 • de bewoner en zijn bezoeker(s) ontsmetten hun handen bij aankomst in het cafetaria

 • de personeelsruimte achter de tijdelijke afspanning is niet toegankelijk voor bewoners en bezoekers. Enkel vanaf 13.30 u is deze zone voor bewoners en bezoekers toegankelijk

 • aan de zelfbediening en aan de kassa bewaakt men voldoende afstand van elkaar

 • het bestek wordt door de cafetariamedewerker aan de kassa gegeven

 • enkel tijdens het eten of drinken mag het mondneusmasker worden afgezet. Bij elke verplaatsing dragen zowel de bewoners als hun bezoekers op een correcte wijze een chirurgisch mondneusmasker

 • in het cafetaria is een permanente ventilatie en verluchting actief

Toegang tot het woonzorgcentrum

Wanneer een bewoner van Windesheim, eventueel samen met een bezoeker, zich in het woonzorgcentrum verplaatst, dient men de basisregels (afstand houden, handhygiëne) en het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker strikt na te leven

Voor bijkomende informatie kunt u via 016/21.96.11 bij de hoofdverpleegkundige van de zorgafdeling of bij onze medewerkers van de sociale dienst terecht. U kunt uw vragen tevens via het e-mailadres info@wzcbetlehem.be bezorgen.

- - - - -

WZC Betlehem is binnen de residentiële ouderenzorg reeds meer dan 35 jaar een referentie in de regio.

Het woonzorgcentrum is huiselijk ingericht en biedt, in zowel inrichting als begeleiding, een aangename en warme sfeer aan

licht tot zwaar zorgbehoevende volwassenen en ouderen, alsook ouderen met dementie.

Via een samenwerkingsverband worden er in WZC Betlehem tevens patiënten van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Melsbroek), alsook volwassenen en ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld vanuit o.a. het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus (Bierbeek) verzorgd.

Door middel van vraaggestuurde zorg trachten we ervoor te zorgen dat de bewoner de zorg- en dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn noden, wensen en verwachtingen én die tevens voldoet aan kwalitatieve en professionele standaarden.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat de bewoner zich goed verzorgd en veilig voelt.

Op de woonzorgcampus stelt GAW Windesheim erkende assistentiewoningen aan alleenstaanden en koppels ter beschikking.

WZC Betlehem en GAW Windesheim, alsook RVT Nazareth en KDV Prutske te Ukkel, worden door Fac Similiter VZW beheerd.

Fac Similiter VZW heeft als opdracht de voortzetting van de werken van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven (anno 1086) te verzekeren.

Woonzorgcentrum Betlehem

is gespecialiseerd in de opvang van 335 bewoners met

 

 • een lichte tot zware lichamelijke problematiek

 • een lichte tot zware mentale problematiek (bv. dementie)

 • multiple sclerose

 • een psychiatrische problematiek (bv. syndroom van Korsakoff)  

    Lees meer >>

Assistentiewoningen Windesheim

stelt 33 appartementen met dienstverlening ter beschikking voor

 

 • alleenstaanden

 • koppels

    Lees meer >>

Een goede zorg begint met jou !
Getuigenissen (2020)

 

Het personeel is vriendelijk en behulpzaam." (bewoner)

"Ik word goed verzorgd en ben hier op m'n gemak." (bewoner)

"Mijn wensen worden gerespecteerd." (bewoner)

"Het eten is lekker." (bewoner)

"Er is een goede sfeer en veel animatie." (bewoner)

Ik ben zeer tevreden over de zorg en de netheid." (familielid)

"Iedereen is erg vriendelijk.(familielid)

"De kamer en de tuin zijn gezellig." (familielid)

"Tijdens corona wordt alles goed georganiseerd." (familielid)

"Het is nooit teveel als je iets vraagt." (familielid)

"We worden goed op de hoogte gehouden." (familielid)