top of page

Woonzorgcentrum Betlehem

Kwaliteit in zorg

Van harte welkom

Coronamaatregelen (update van 29/11/2022)

 

Vermits het coronavirus nog steeds in de brede samenleving aanwezig is, doen we beroep op uw verantwoordelijkheid en vragen we uw aandacht voor onze interne maatregelen.

Kom vooral niet op bezoek indien u symptomen hebt die op Covid-19 kunnen wijzen (bv. hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, vermoeidheid, spierpijn, diarree …).

De onderstaande interne maatregelen blijven nog steeds van toepassing:

 • Ontsmet uw handen in de inkomhal en aan de inkom van de zorgafdeling

 • Het dragen van een mondneusmasker is niet langer verplicht, maar blijft aanbevolen

 • Respecteer de afstandsregels

 • Volg de richtlijnen van het zorgpersoneel bij bewoners in isolatie (bv. dragen van een mondneusmasker)

Kaderrichtlijn van de Vlaamse overheid

Sinds het begin van de corona-epidemie wordt aan de woonzorgcentra en de groepen van assistentiewoningen gevraagd hun werking aan de richtlijnen van de overheid aan te passen.

Gelet op de huidige epidemiologische situatie krijgt elke voorziening de verantwoordelijkheid om, volgens de epidemiologische situatie in de individuele voorziening, een eigen beleid te voeren binnen het door de overheid opgelegde kader, namelijk:

 • binnen de interfederale corona-barometer en de daarmee samenhangende bepalingen voert de voorziening haar eigen beleid voor wat betreft bezoek, activiteiten ...

 • voor het contactonderzoek en het test-, quarantaine- en isolatiebeleid volgt de voorziening strikt het niveau en de daarmee samenhangende bepalingen die door de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid zijn vastgelegd

 • eventuele interventies door de overheid bij epidemiologische wijzigingen (viruscirculatie, virusvarianten), op basis van de (inter)federale beslissingen (Overlegcomité, IMC Volksgezondheid ...) of op basis van beslissingen van de Vlaamse Taskforce Covid-19 Zorg, blijven mogelijk

Basismaatregelen

Zolang de pandemie door de overheid niet als beëindigd wordt beschouwd, moeten de basismaatregelen steeds door zowel bewoners, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers als externe dienstverleners worden nageleefd.

Deze maatregelen zijn:

 • een goede handhygiëne

 • het respecteren van de afstandsregels

 • het correct dragen van een mondneusmasker (in bepaalde situaties)

 • een goede ventilatie en verluchting

 • een goed onderhoud, reiniging en desinfectie

 • een transparante en duidelijke communicatie over het beleid

 • de alertheid voor symptomen van Covid-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen

Epidemiologische situatie

De vaccinatiegraad in onze organisatie bedraagt 98,86% bij de bewoners en 99,13% bij de medewerkers. 

Zeer sporadisch zien we een (vermoedelijke) besmetting bij de bewoners. Van zodra een bewoner symptomen vertoont die op Covid-19 kunnen wijzen of wanneer er bij een bewoner een positieve coronatest werd afgenomen, nemen we de nodige maatregelen. Indien een bewoner symptomen vertoont, is snelle testing en het volgen van de quarantaine- en isolatiemaatregelen van groot belang. Van zodra een bewoner een positief testresultaat heeft of wanneer er isolatiemaatregelen bij een bewoner of op een zorgafdeling worden toegepast, wordt de eerste contactpersoon van de bewoner steeds op de hoogte gebracht.

Bezoekregeling

 • De bezoeker ontsmet zijn handen bij aankomst

 • Het dragen van een mondneusmasker is niet langer verplicht, maar blijft aanbevolen

 • Bewoners die wensen dat bezoekers een mondneusmasker dragen, kunnen dat vragen. Deze vraag wordt in het zorgdossier genoteerd en wordt door alle bezoekers gerespecteerd

 • Bij bewoners in isolatie volgt men de richtlijnen van het zorgpersoneel (bv. dragen van mondneusmasker)

 • Het personeel van het woonzorgcentrum zorgt voor een regelmatige verluchting van de leefruimten

 • De bewoners van de assistentiewoningen worden gevraagd om de leefruimten regelmatig te verluchten

Cafetaria

 • De bewoner en zijn bezoeker(s) ontsmetten hun handen bij aankomst in de cafetaria

 • Aan de zelfbediening en aan de kassa bewaakt men voldoende afstand van elkaar

 • In de cafetaria is een automatische ventilatie en verluchting actief

Maatregelen voor het personeel en zelfstandige dienstverleners

 • Het dragen van een mondneusmasker is niet langer verplicht, maar blijft aanbevolen. Mondneusmakers worden door de werkgever ter beschikking gesteld

 • Bewoners die wensen dat medewerkers een mondneusmasker dragen, kunnen dat vragen. Deze vraag wordt in het zorgdossier genoteerd en wordt door iedereen gerespecteerd

 • Bij een vermoedelijke besmetting van een bewoner, draagt men (ook de bezoekers) een chirurgisch mondneusmasker in de kamer van de bewoner

 • Bij een bevestigde besmetting van een bewoner, draagt men (ook de bezoekers) een FFP2-mondneusmasker in de kamer van de bewoner en een chirurgisch mondneusmasker op de ganse zorgafdeling

 • Na nauw contact met een besmet persoon draagt men, ook zonder klachten, gedurende tenminste 7 dagen een chirurgisch mondneusmasker

 • Bij respiratoire klachten (neus, keel, longen) draagt men een chirurgisch mondneusmasker zolang de klachten duren

Algemene maatregelen

 • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname gedurende minimum 7 dagen niet op bezoek komen

 • Na een hoogrisicocontact kan de bezoeker (ongeacht de vaccinatiestatus) tot en met 7 dagen na het hoogrisicocontact niet op bezoek komen

 • Ben je zelf ziek, besmet of heb je symptomen? Blijf dan thuis en nodig de bewoner niet uit voor een bezoek bij u thuis

Met de bovenstaande maatregelen willen we voorkomen dat het coronavirus in ons woonzorgcentrum of onze assistentiewoningen verder zal circuleren. We danken u alvast om hieraan samen met ons mee te werken. 

Aarzel niet om ons via 016/21.96.11 te contacteren indien u bijkomende vragen hebt. U kunt hiervoor terecht bij de hoofdverpleegkundige van de zorgafdeling of bij onze medewerkers van de sociale dienst. U kunt ons uw vragen tevens via het e-mailadres info@wzcbetlehem.be bezorgen.

- - - - -

WZC Betlehem is binnen de residentiële ouderenzorg reeds meer dan 35 jaar een referentie in de regio.

Het woonzorgcentrum is huiselijk ingericht en biedt, in zowel inrichting als begeleiding, een aangename en warme sfeer aan

licht tot zwaar zorgbehoevende volwassenen en ouderen, alsook ouderen met dementie.

Via een samenwerkingsverband worden er in WZC Betlehem tevens patiënten van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Melsbroek), alsook volwassenen en ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld vanuit o.a. het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus (Bierbeek) verzorgd.

Door middel van vraaggestuurde zorg trachten we ervoor te zorgen dat de bewoner de zorg- en dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn noden, wensen en verwachtingen én die tevens voldoet aan kwalitatieve en professionele standaarden.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat de bewoner zich goed verzorgd en veilig voelt.

Op de woonzorgcampus stelt GAW Windesheim erkende assistentiewoningen aan alleenstaanden en koppels ter beschikking.

WZC Betlehem en GAW Windesheim, alsook RVT Nazareth en KDV Prutske te Ukkel, worden door Fac Similiter VZW beheerd.

Fac Similiter VZW heeft als opdracht de voortzetting van de werken van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven (anno 1086) te verzekeren.

Woonzorgcentrum Betlehem

is gespecialiseerd in de opvang van 335 bewoners met

 

 • een lichte tot zware lichamelijke problematiek

 • een lichte tot zware mentale problematiek (bv. dementie)

 • multiple sclerose

 • een psychiatrische problematiek (bv. syndroom van Korsakoff)  

    Lees meer >>

Assistentiewoningen Windesheim

stelt 33 appartementen met dienstverlening ter beschikking voor

 

 • alleenstaanden

 • koppels

    Lees meer >>

Een goede zorg begint met jou !
Getuigenissen (2020)

 

Het personeel is vriendelijk en behulpzaam." (bewoner)

"Ik word goed verzorgd en ben hier op m'n gemak." (bewoner)

"Mijn wensen worden gerespecteerd." (bewoner)

"Het eten is lekker." (bewoner)

"Er is een goede sfeer en veel animatie." (bewoner)

Ik ben zeer tevreden over de zorg en de netheid." (familielid)

"Iedereen is erg vriendelijk.(familielid)

"De kamer en de tuin zijn gezellig." (familielid)

"Tijdens corona wordt alles goed georganiseerd." (familielid)

"Het is nooit teveel als je iets vraagt." (familielid)

"We worden goed op de hoogte gehouden." (familielid)

bottom of page