Woonzorgcentrum Betlehem

Kwaliteit in zorg

Van harte welkom

 

Corona-update van 12 april 2021

 

De 2 geregistreerde bezoekers mogen om de 2 weken wijzigen. We benadrukken dat afspraken hieromtrent binnen de familiale sfeer moeten worden gemaakt en het woonzorgcentrum hierbij geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

Wel worden we graag tijdig op de hoogte gebracht van de eventueel gewijzigde namen van de geregistreerde bezoekers. Gelieve ons vóór het laatste weekend van elke periode van 2 weken de namen te bezorgen. U kunt de namen telefonisch aan de hoofdverpleegkundige van de zorgafdeling doorgeven of per e-mail via info@wzcbetlehem.be. Indien er op het einde van de 2-wekelijkse periode geen nieuwe namen werden doorgegeven, blijven de namen van de voorbije periode van toepassing.

De nieuwe 2-wekelijkse periode begint op maandag 26 april. De namen van de eventueel nieuwe geregistreerde bezoekers worden ten laatste op vrijdag 7 mei verwacht.

Corona-update van 26 maart 2021

 

De vaccinatiegraad in onze organisatie bedraagt 97% bij de bewoners en 92% bij de medewerkers. De laatste vaccinaties werden op 18 februari toegediend. Door deze hoge vaccinatiepercentages zal de kans op ziekte door Covid-19 verminderen, waardoor de regels voor het leven en werken in onze organisatie kunnen worden versoepeld.

Vanzelfsprekend moeten we voor eventuele symptomen bij bewoners en medewerkers behoedzaam blijven en zullen desnoods opnieuw bezoekbeperkingen bij een bewoner(s) of op het niveau van één of meerdere zorgafdeling(en) van toepassing worden. Dit geldt tevens bij een eventuele melding van de contactopsporing (bv. bij een besmette bezoeker).

Woonzorgcentrum Betlehem

Bezoekregeling

 • bij aankomst registreert de bezoeker zich aan het onthaal

 • de bezoeker ontsmet zijn handen in de inkomhal en aan de ingang van de zorgafdeling

 • elke bewoner mag door 2 geregistreerde bezoekers (knuffelcontacten) worden bezocht 

 • voorlopig mag er slechts 1 bezoeker op bezoek komen, de beide bezoekers mogen NIET tegelijkertijd aanwezig zijn

 • de 2 geregistreerde bezoekers mogen om de 2 weken wijzigen

 • bij elke wijziging dient de hoofdverpleegkundige van de zorgafdeling tijdig op de hoogte te worden gebracht

 • de bezoeker respecteert de basisregels: van anderen afstand houden, handhygiëne en het correct dragen van een mondneusmasker tijdens alle verplaatsingen in het woonzorgcentrum

 • niettegenstaande de Vlaamse overheid het moeten dragen van een mondneusmasker in de kamer van de bewoner niet verplicht, ADVISEREN we ten stelligste om ook in de kamer van de bewoner een mondneusmasker te dragen. Dit advies blijft van toepassing tot het moment de meerderheid van alle burgers werd gevaccineerd.

Het woonzorgcentrum verlaten

Hierbij gelden de algemene regels die voor elke burger van toepassing zijn en in het bijzonder:

 • de bewoner of zijn begeleider verwittigt de hoofdverpleegkundige alvorens de instelling te verlaten

 • de bewoner mag buitenshuis met maximum 4 personen samen komen

 • een winkelbezoek mag bijvoorbeeld, maar een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd thuis is nog steeds verboden

 • bij terugkomst in het woonzorgcentrum ontsmet de bewoner en zijn begeleider de handen in de inkomhal en aan de ingang van de zorgafdeling

 • de bewoner en/of zijn begeleider meldt zich opnieuw bij de hoofdverpleegkundige

 

Verplaatsingen binnen de zorgafdeling en in het woonzorgcentrum

Reeds enkele maanden kunnen onze bewoners zich vrij, en zonder het dragen van een mondneusmasker, bewegen binnen de leefgroep van hun zorgafdeling. Wanneer men zich in de gangen van het woonzorgcentrum (bv. op weg naar de tuin) verplaatst, zijn de gekende basisregels van toepasing. In het geval men met bewoners van andere zorgafdelingen contact heeft of samen activiteiten worden georganiseerd, zullen de veiligheidsregels nog steeds strikt worden opgevolgd.

Maaltijden en cafetaria

Tijdens de maaltijden op de zorgafdeling of in het cafetaria hebben de bewoners een vaste zitplaats. Vanuit het cafetaria kunnen nog steeds dranken en desserts naar de kamer worden gebracht. Bezoekers hebben voorlopig geen toegang tot het cafetaria.

 

Zelfstandige dienstverleners

Kappers en andere niet-medische contactberoepen (bv. pedicures) mogen hun beroep voorlopig niet uitoefenen. Dit verbod geldt zowel in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte als in de individuele bewonerskamers.

Assistentiewoningen Windesheim

Bezoekregeling

 • de bezoekers ontsmetten hun handen in de inkomhal

 • elke bewoner mag door 2 vaste bezoekers (knuffelcontacten) worden bezocht 

 • voorlopig mag er slechts 1 bezoeker op bezoek komen, de beide bezoekers mogen NIET tegelijkertijd aanwezig zijn

 • de 2 vaste bezoekers mogen om de 2 weken wijzigen

 • de bezoeker respecteert de basisregels: van anderen afstand houden, handhygiëne en het correct dragen van een mondneusmasker gedurende alle verplaatsingen in het gebouw

 • niettegenstaande de Vlaamse overheid het moeten dragen van een mondneusmasker in de assistentiewoning door de bezoeker niet verplicht, ADVISEREN we ten stelligste om ook in de assistentiewoning een mondneusmasker te dragen. Dit advies blijft van toepassing tot het moment de meerderheid van alle burgers werd gevaccineerd.

Het gebouw verlaten

Hierbij gelden de algemene regels die voor elke burger van toepassing zijn en in het bijzonder:​

 • de bewoner mag buitenshuis met maximum 4 personen samen komen

 • een winkelbezoek mag bijvoorbeeld, maar een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd thuis is nog steeds verboden

 • bij aankomst in Windesheim ontsmet de bewoner (en zijn begeleider) de handen in de inkomhal

Zelfstandige dienstverleners

Kappers en andere niet-medische contactberoepen (bv. pedicures, schoonheidsspecialisten ...) mogen hun beroep niet uitoefenen. Voorlopig hebben enkel artsen, kinesitherapeuten en dienstverleners die in opdracht van een arts prestaties leveren (bv. bandagist, podoloog) toegang tot de assistentiewoningen. 

Toegang tot het woonzorgcentrum

Uitsluitend voor de onderstaande redenen hebben de bewoners opnieuw toegang tot het woonzorgcentrum:

 • bij vragen aan de onthaalbalie

 • bij vragen aan de sociale dienst

 • voor een bezoek aan de tuin

 • voor een bezoek aan het kapsalon

 • voor een bezoek aan het cafetaria

De toegang tot het woonzorgcentrum geldt enkel voor bewoners van Windesheim en is voor anderen (bv. bezoekers) nog steeds verboden.

De bewoners hebben via de tussendeur tussen Windesheim en het woonzorgcentrum dagelijks tussen 10 u en 17 u een vrije toegang, maar deze deur moet na gebruik steeds op slot worden gedraaid.

Wanneer de bewoner zich in het woonzorgcentrum verplaatst, dienen de basisregels (afstand houden, handhygiëne) en het correct dragen van een mondneusmasker strikt te worden gerespecteerd

In het cafetaria krijgt elke bewoner een vaste plaats toegewezen en mag er niet aan de zelfbediening of aan de kassa worden aangeschoven. De bewoners worden aan de tafel bediend. Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondneusmasker worden afgezet. 

Tot slot

We zijn verheugd om na reeds één jaar stilaan het keurslijf van beperkingen te kunnen verlaten en we opnieuw meer aandacht kunnen besteden aan het organiseren van een warme thuis met meer kwaliteit van leven voor zowel onze bewoners als hun familie en vrienden. 

De huidige epidemiologische situatie in de maatschappij verplicht de woonzorgcentra nog wel om voorzichtig met versoepelingen om te gaan. De Vlaamse overheid volgt de situatie wekelijks op en bepaalt op een later tijdstip over eventueel verdere versoepelingen van de interne maatregelen voor woonzorgcentra en assistentiewoningen.

Van zodra nieuwe maatregelen of versoepelingen van toepassing worden, brengen we u via deze website op de hoogte.

Voor bijkomende informatie kunt u via 016/21.96.11 bij de hoofdverpleegkundige van de zorgafdeling of bij onze medewerkers van de sociale dienst terecht. U kunt uw vragen tevens via het e-mailadres info@wzcbetlehem.be bezorgen.

- - - - -

WZC Betlehem is binnen de residentiële ouderenzorg reeds meer dan 35 jaar een referentie in de regio.

Het woonzorgcentrum is huiselijk ingericht en biedt, in zowel inrichting als begeleiding, een aangename en warme sfeer aan

licht tot zwaar zorgbehoevende volwassenen en ouderen, alsook ouderen met dementie.

Via een samenwerkingsverband worden er in WZC Betlehem tevens patiënten van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Melsbroek), alsook volwassenen en ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld vanuit o.a. het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus (Bierbeek) verzorgd.

Door middel van vraaggestuurde zorg trachten we ervoor te zorgen dat de bewoner de zorg- en dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn noden, wensen en verwachtingen én die tevens voldoet aan kwalitatieve en professionele standaarden.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat de bewoner zich goed verzorgd en veilig voelt.

Op de woonzorgcampus stelt GAW Windesheim erkende assistentiewoningen aan alleenstaanden en koppels ter beschikking.

WZC Betlehem en GAW Windesheim, alsook RVT Nazareth en KDV Prutske te Ukkel, worden door Fac Similiter VZW beheerd.

Fac Similiter VZW heeft als opdracht de voortzetting van de werken van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven (anno 1086) te verzekeren.

Woonzorgcentrum Betlehem

is gespecialiseerd in de opvang van 335 bewoners met

 

 • een lichte tot zware lichamelijke problematiek

 • een lichte tot zware mentale problematiek (bv. dementie)

 • multiple sclerose

 • een psychiatrische problematiek (bv. syndroom van Korsakoff)  

    Lees meer >>

Assistentiewoningen Windesheim

stelt 33 appartementen met dienstverlening ter beschikking voor

 

 • alleenstaanden

 • koppels

    Lees meer >>

Een goede zorg begint met jou !
Getuigenissen (2020)

 

Het personeel is vriendelijk en behulpzaam." (bewoner)

"Ik word goed verzorgd en ben hier op m'n gemak." (bewoner)

"Mijn wensen worden gerespecteerd." (bewoner)

"Het eten is lekker." (bewoner)

"Er is een goede sfeer en veel animatie." (bewoner)

Ik ben zeer tevreden over de zorg en de netheid." (familielid)

"Iedereen is erg vriendelijk.(familielid)

"De kamer en de tuin zijn gezellig." (familielid)

"Tijdens corona wordt alles goed georganiseerd." (familielid)

"Het is nooit teveel als je iets vraagt." (familielid)

"We worden goed op de hoogte gehouden." (familielid)

Bel ons op 016 21 96 11

 • Facebook Social Icon

© 2018 by Fac Similiter VZW  -  disclaimer