top of page
Windesheim 2.jpg

Woonzorgcentrum - blokken A, B en H

 

 

vanaf 8 juli 2023

€ 66,39 per dag - 1 persoonskamer

€ 51,09 per dag - 2 persoonskamer

€ 48,91 per dag - echtpaarkamer (per persoon)

Project 4.jpg

Woonzorgcentrum - blokken D en E

 

 

vanaf 1 januari 2024

€ 71,10 per dag - 1 persoonskamer

€ 52,03 per dag - 2 persoonskamer

Windesheim.jpg

Assistentiewoningen

 

 

vanaf 1 juli 2023

€ 37,93 per dag -

huisvesting en basisdiensten

bottom of page