Toekomstgerichte zorg

 

Veiligheid en kwaliteit, voor zowel bewoners als personeel, staat in WZC Betlehem en GAW Windesheim vooraan

op de agenda.

 

Een vraaggestuurde dienstverlening sluit daarop aan. Hierbij onderneemt onze organisatie een gezamenlijke inspanning met

de bewoner, met als doel dat de bewoner de dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen én

die tevens voldoet aan professionele standaarden.

 

Om tot een vraaggestuurde organisatie te komen, dienen medewerkers specifieke competenties te ontwikkelen en hierin wordt door de directie en leidinggevenden dagelijks geïnvesteerd.

 

Een modern personeelsbeleid hoort automatisch bij de kwalitatieve zorg- en dienstverlening die we nastreven.

 

Via transdisciplinaire samenwerking en een beleid waar tijd en middelen creatief en efficiënt worden aangewend, hebben we continu oog voor het persoonlijke en professionele welzijn van onze medewerkers en een 120-tal vrijwilligers.

 

WZC Betlehem en GAW Windesheim gaan met hun tijd mee en investeren doelbewust in infrastructuur, personeel en opleiding.

Op deze manier garanderen we de bewoners de kwaliteit van dienstverlening dat we nastreven.

 

vacature

hoofdverpleegkundige

voltijds

zorgkundige

verpleegkundige

dagdienst

deeltijds of voltijds

adjunct-hoofdverpleegkundige

vacature

poetshulp

 25 u per week

logistiek medewerker

deeltijds of voltijds

Wilt u ons team versterken? 


Indien u zich voor een bovenstaande vacature wenst kandidaat te stellen of spontaan wenst te solliciteren:

Zorgfunctie (bv. zorg- of verpleegkundige, paramedicus, logistiek medewerker, schoonheidszorgen)

contacteer Katleen Nackers via 016 21 96 02 of Katleen.Nackers@wzcbetlehem.be

 

Technische functie​ (bv. poetshulp, keukenhulp, kok, technisch medewerker)
contacteer Kenny Malbrecq via 016 21 96 30 of Kenny.Malbrecq@wzcbetlehem.be

Administratieve functie (bv. administratief medewerker, maatschappelijk werker)

contacteer Ivo Guldentops via 016 21 96 11 of Ivo.Guldentops@wzcbetlehem.be

Ons aanbod 

 

  •  een boeiende en veelzijdige functie binnen een dynamisch team

  •  een vriendelijk en collegiaal onthaal en begeleiding

  •  een permanente vorming en promotiekansen

  •  eventuele overname van relevante anciënniteit

  •  gratis deelname aan activiteiten ter bevordering van de gezondheid

  •  een vlotte bereikbaarheid met buslijn 4 of 285 en station Herent

  •  verloning volgens sectoraal barema, aangevuld met een groepsverzekering

Vrijwilligerswerking

Onze dagelijkse werking wordt door een 80-tal vrijwilligers ondersteund. Zij helpen onder meer bij de verdeling van maaltijden, tijdens animatie-activiteiten, in het cafetaria of de pastorale dienst en bij het interne en externe vervoer van bewoners.
 

Indien u zich kandidaat wil stellen of bijkomende informatie wenst, kunt u met Frank Goditiabois (stafmedewerker bewonerszorg) contact nemen via 016 21 96 19 of Frank.Goditiabois@wzcbetlehem.be.

Onze organisatie biedt alle (kandidaat-)medewerkers gelijke kansen en selecteert enkel op basis
van hun kwaliteiten ongeacht geslacht, leeftijd, geloof, handicap, nationaliteit, etnische afkomst, huidskleur, burgerlijke staat, sexuele voorkeur of enig ander criterium op grond waarvan kan worden gediscrimineerd.